د "شریک سرغړونې" غلطي حلولو څرنګوالی؟

د شریکولو سرغړونه به پیښ شي کله چې تاسو د فایل ترمیم کوئ چې د بل برنامه لخوا هم نیول شوی وي.

پدې حالت کې ، موږ وړاندیز کوو چې تاسو لاندې په توګه ترسره کړئ:

  1. د اصلي فاسد فایل یوه کاپي جوړه کړئ.
  2. د اصلي فایل پرځای کاپي ترمیم لپاره زموږ محصول وکاروئ.