Medžiagos naudojimas mūsų svetainėje

Šios svetainės turinys, įskaitant informaciją, meno kūrinius, tekstą ir vaizdus (bendrai – „Medžiaga“), yra saugomas autorių teisių įstatymų. Medžiaga gali būti prieinama ir naudojama tik asmeniniais ar švietimo tikslais. Be leidimo iš DataNumen, Inc., jums neleidžiama keisti ar naudoti medžiagos jokiam kitam tikslui. Perleidimas, atgaminimas, postDraudžiama platinti ar platinti bet kokią medžiagą iš šios svetainės, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

Tik asmeniniais ar švietimo tikslais galite spausdinti medžiagą iš šios svetainės, jei visose kopijose yra bet koks originalus pranešimas apie autorių teises.

Bet kokiai kompiuterio programinei įrangai, kurią galima atsisiųsti ar kitaip pasiekti iš šios svetainės, taikomos atitinkamos licencijos sutarties sąlygos.

Šioje svetainėje esanti medžiaga, sudaryta pagal DataNumen, Inc. iš įvairių šaltinių, gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Svetainės, susietos iš šios svetainės

DataNumen, Inc. nekontroliuoja svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos iš šios svetainės, ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius pranešimus ar medžiagą, pateiktą tokiose susietose svetainėse. Šioje svetainėje esančios nuorodos į kitas svetaines nėra skirtos kaip susietų subjektų rekomendacijos ar patvirtinimai ir pateikiamos tik patogumui.

Atsakomybės ir garantijos apribojimas

Naudodamasis PASLAUGA, KLIENTAS SUTINKA PRISIIMTI VISĄ SU TO SUSIJUSIĄ RIZIKĄ. DATANUMEN, INC. TEIKIA PASLAUGAS „TOKIOS, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, GARANTIJAS UŽ INFORMACIJĄ, PASLAUGAS, NEPERTRAUKIAMĄ PRIEIGĄ, PRODUKTUS, TEIKIAMUS SU PASLAUGA, DATANUMEN, INC. KLIENTUI LICENCIJUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA ARBA PASLAUGOS GAUTI REZULTATAI. KONKREČIAI, DATANUMEN, INC. ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant:

  1. JOKIOS GARANTIJOS DĖL INFORMACIJOS, PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ PRIEINAMUMO, TIKSLUMO AR TURINIO; IR
  2. JOKIOS NUOSAVYBĖS, TINKAMUMO PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TAM TAM TIKSLU GARANTIJOS. ŠIS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS TAIKOMAS BET KOKIAI ŽALAI AR SUŽALOJIMAI, SUKELTAS DĖL BET KOKIO VEIKLOS NEVEIKIMO, KLAIDA, NUTRAUKIMAS, NUTRAUKIMAS, NUTRAUKIMAS. TORIZUOTA PRIEIGA. KLIENTAS ATIKIAI TAI PRIPAŽĮSTA DATANUMEN, INC. NEATSAKO UŽ JOKIĄ ŠMEŽIĄ, ĮŽEIDIMĄ AR NETEISINGĄ KITŲ KLIENTŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELGESĮ, IR KAD ANKSČIAUSIŲ ŠALIŲ SUŽALOS RIZIKA ATLIEKA VISAI KLIENTUI.

NIEKADA DATANUMEN, INC. IR JOKIAI JO AGENTAS, PAGRINDINĖS ĮMONĖS AR TURINIO TEIKĖJAI NETUS ATSAKINGI UŽ JOKIĄ TIESIOGIĄ, NETIESIOGINĘ, ATTITINKĄ, SPECIALIĄJĄ ARBA PASEKMĖS ŽALĄ, KELIAMI NAUDOJANT PASLAUGĄ, NEGALIMĄ NAUDOTI PASLAUGA ARBA NEGALIMA NAUDOTI BET KOKIO GARANTIJOS PAŽEIDIMO. KLIENTAS PRIPAŽĮSTA, KAD ŠIO SKYRIAUS NUOSTATOS TAIKOMOS VISAM PASLAUGOS TURINiui.