Medžiagos naudojimas mūsų svetainėje

Šioje svetainėje esančią informaciją, meno kūrinius, tekstą ar paveikslėlius (kartu „Medžiagos“) saugo autorių teisių įstatymai. Medžiagą galite pasiekti ir naudoti tik asmeniniais ar švietimo tikslais. Jūs negalite modifikuoti ar naudoti medžiagos jokiais kitais tikslais be DataNumen, Inc leidimas. Išskleisti, atgaminti negalima, išskyrus toliau nurodytus atvejus, post ar platinti bet kokią medžiagą šioje svetainėje.

Medžiagą šioje svetainėje galite spausdinti tik asmeniniais ar švietimo tikslais, be to, į visas kopijas turite įtraukti bet kokį pranešimą apie autorių teises, iš pradžių pridėtą prie medžiagos.

Bet kuriai kompiuterio programinei įrangai, kurią galima atsisiųsti ar kitaip galima rasti iš šios svetainės, suteikiama licencija pagal programos sąlygascablicencijos sutartis.

Šioje svetainėje esančią medžiagą sudarė DataNumen, Inc iš įvairių šaltinių ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Svetainės, susietos iš šios svetainės

Svetainės, susietos iš šios svetainės, nėra DataNumen, Inc kontrolė ir DataNumen, Inc neprisiima jokios atsakomybės ar atsakomybės už bet kokius ryšius ar medžiagą, esančią tokiose susietose svetainėse. DataNumen, Inc neketina šioje svetainėje esančių nuorodų būti susietų subjektų persiuntimais ar pritarimais ir yra pateikiamos tik patogumui.

Atsakomybės ir garantijos apribojimas

KLIENTAS SUSITARIA, KAD PASLAUGOS NAUDOJIMASIS VISUOMEN KLAUSĖJO RIZIKA. DataNumen, Inc PASLAUGOS TEIKIAMOS „KOKIA YRA“, BE JOKIOS RŪŠIŲ GARANTIJOS, IŠSKIRTOS AR TIESIOGINĖS, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMĄ BET JOKIOS INFORMACIJOS, PASLAUGŲ, NEPERTRAUKTOS GALIMYBĖS ARBA GAMINIŲ, SUTEIKTŲ NEGALIMA ARBA NE SUSIJUSIŲ AR NE JUNGTI DataNumen, Inc KLIENTUI LICENCIJUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA IR PASLAUGOS GAUTI REZULTATAI. KONKREČIAI, DataNumen, Inc ATSAKOMYBĖS BEI VISŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET APRIBOJIMAS:
(1) JOKIOS GARANTIJOS, SUSIJUSIOS SU INFORMACIJOS, PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ PRIEINAMUMU, TIKSLUMU AR TURINIU; IR (2) JOKIOS PAVADINIMO GARANTIJOS AR GARANTIJOS DĖL PREKYBOS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI.

ŠIS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖ TAIKOMA BET KOKIAM PRIKLAUSOMYBĖJE ARBA ŽALAI, KURIAS GALI BŪTINAS VEIKLOS, KLAIDOS, PRASIDĖJIMO, IŠTRINIMO, GEDIMŲ, KOMPIUTERIO VIRUSO, VAGYMO AR SUMAIKYMO ARBA NETEISĖTO GALIMYBĖS. KLIENTAI KONKREČIAI PRIPAŽĮSTA, KAD DataNumen, Inc NETURI ATSAKOMYBĖS už KITŲ KLIENTŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ Šmeižtą, įžeidžiantį ar NETEISĖTĄ VEIKSMĄ IR UŽ KAD YRA PAMINČIŲ PASLAUGŲ SU KLIENTAIS ŽALOS RIZIKA.

NIEKADA DataNumen, Inc NĖRA JOKIŲ JŲ AGENTŲ, SUSIJUSIŲJŲ ARBA TURINIŲ TIEKĖJŲ NĖRA ATSAKOMYBĖ už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius ar pasekminius nuostolius, atsirandančius nesinaudojant paslaugomis ar nesugebant patekti ar naudotis paslaugomis ar bet kokiais pažeidimais. . KLIENTAS PRIPAŽĮSTA, KAD ŠIO SKYRIUS NUOSTATOS TAIKOMOS VISAM PASLAUGOS TURINIUI.