GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUSITARIMAS

SVARBU – ATIDŽIAI PERŽIŪRĖKITE: tai DataNumen Galutinio vartotojo licencijos sutartis („EULA“) nustato įpareigojančią teisinę sutartį tarp jūsų, galutinio vartotojo (fizinis ar individualus juridinis asmuo)ir DataNumen, Inc ( 'DATANUMEN) dėl DATANUMEN programinės įrangos produktas, įskaitant visus pridedamus failus, duomenis ir medžiagą, sukurtus ir pateiktus DATANUMEN („PROGRAMINĖ ĮRANGA“). Įdiegdami, naudodami arba platindami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, jūs aiškiai sutinkate laikytis šios GVLS nuostatų. Jei nesutinkate su kuria nors šios GVLS dalimi, jums draudžiama įdiegti arba naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Ši GVLS yra padalinta į tris dalis: I dalis susijusi su PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracine licencija, II dalis skirta visa PROGRAMINĖS ĮRANGOS licencija, o III dalyje aprašomos bendrosios taikomos nuostatos.cababiejų tipų licencijoms.

I dalies demonstracinė licencija

Tai nėra nemokama programinė įranga. Čia nurodytomis sąlygomis licenciją jums suteikia DATANUMEN naudoti neribotą PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos kopijų skaičių neribotame kompiuterių ar darbo vietų skaičiuje, be cost, neribotą laiką po pirmojo PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos įdiegimo bet kuriame kompiuteryje ar darbo vietoje.

Atsižvelgiant į visas šios galutinio vartotojo licencijos sutarties (EULA) nuostatas ir nemokant jokių mokėjimų DATANUMEN, jums leidžiama:

  1. Pateikite tikslias PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos kopijas nemokamai, laikantis šios GVLS, bet kokio tipo fizinėmis laikmenomis arba elektroniniu pristatymu (išskyrus masinius laiškus ar nepageidaujamus masinius el. laiškus);
  1. Platinti tikslias PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos kopijas, laikantis šios GVLS, išimtinai leidžiant atsisiųsti per viešąjį internetą be jokių susijusių mokesčių; ir
  1. Norėdami platinti, kaip aprašyta 1 ir 2 punktuose, sukurkite tiek tikslių PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos kopijų, kiek norite.

Šioje sutartyje „tiksli PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos kopija“ reiškia failą, kuris dubliavimo metu yra identiškas PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos platinimo failui, pasiekiamam produkto pagrindiniame puslapyje.

Nepriklausomai nuo platinimo būdo, arba platinti tokias kopijas su kitais komerciniais ar nekomerciniais produktais be išankstinio raštiško sutikimo, jums griežtai draudžiama imti mokestį arba prašyti aukų už bet kokias platinamas kopijas. DATANUMEN. Be to, jums aiškiai draudžiama imti mokestį arba prašyti aukų mainais už prieigą prie bet kokių hipersaitų ar kitų priemonių, palengvinančių elektroninį PROGRAMINĖS ĮRANGOS demonstracinės versijos kopijų kūrimą ar platinimą.

DATANUMEN pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti bet kokius arba visus platinimo leidimus bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties arba be jokios priežasties.

II dalis Pilna licencija

Pagal šios GVLS nuostatas, DATANUMEN suteikia jums kiekvienai licencijuotai kopijai ribotą, neišskirtinę, neperleidžiamą licenciją įdiegti ir naudoti visą PROGRAMINĖS ĮRANGOS versiją, tik jūsų vidiniais tikslais.

Įsigijus vieno vartotojo licenciją, jums leidžiama įdiegti ir naudoti vieną PROGRAMINĖS ĮRANGOS pilnos versijos kopiją viename kompiuteryje arba darbo vietoje, skirta naudoti tik asmeniui, kuris perka licenciją iš DATANUMEN. Jei įsigijote kelių naudotojų licenciją, jums leidžiama įdiegti ir naudoti vieną PROGRAMINĖS ĮRANGOS pilnos versijos kopiją keliuose kompiuteriuose iki viso įsigytų „Licencijuotų kopijų“ skaičiaus, kaip nurodyta čia. Jei įsigijote svetainės licenciją, jums leidžiama įdiegti ir naudoti vieną pilnos PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijos kopiją bet kuriame licenciją gavusios organizacijos kompiuterių skaičiuje.

Jei įdiegėte pilną PROGRAMINĖS ĮRANGOS versiją viename kompiuteryje ("SENAS KOMPIUTERIS") laikydamiesi šios EULA sąlygų, licencijos NEGALIMA perkelti iš SENO KOMPIUTERIO į kitą kompiuterį, nebent SENASIS KOMPIUTERIS nustos būti. naudojamas ateityje.

Jums draudžiama teikti, perduoti ar parduoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS pilnos versijos kopijas savo klientui (-ams) ar bet kuriai trečiajai šaliai, visiškai ar iš dalies, ir įtraukti PROGRAMINĖS ĮRANGOS pilnos versijos kopijas, visiškai arba iš dalies. , gaminiuose, kuriuos parduodate, negavę išankstinio raštiško sutikimo DATANUMEN.

Kiekviena licencijuota kopija gali būti pasiekiama per tinklą, su sąlyga, kad kiekvienai darbo stočiai, kuri per tinklą bus pasiekiama visa PROGRAMINĖS ĮRANGOS versija, buvo nupirkta licencijuota kopija. Pavyzdžiui, jei 9 skirtingos darbo stotys prieis prie pilnos PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijos tinkle, reikia įsigyti 9 licencijuotas pilnos PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijos kopijas, neatsižvelgiant į tai, ar 9 darbo vietos prie pilnos PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijos pasieks skirtingu laiku, ar vienu metu.

Kaip kelių naudotojų licencijos pirkėjas, esate atsakingas už pilnos PROGRAMINĖS ĮRANGOS versijos kopijavimą ir platinimą, kad ji būtų naudojama pagal šios GVLS sąlygas, ir už jūsų organizacijoje įdiegtos ir naudojamos PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijų skaičiaus stebėjimą. . Jūs sutinkate, kad paprašius nuo DATANUMEN or DATANUMENĮgaliotajam atstovui, per trisdešimt (30) dienų pateiksite išsamius dokumentus ir patvirtinimą apie įdiegtos PROGRAMINĖS ĮRANGOS pilnos versijos kopijų skaičių. Pagal kelių naudotojų licenciją visa PROGRAMINĖS ĮRANGOS versija gali būti įdiegta tik kompiuteriuose, kuriuos valdo jūsų organizacija arba jos vardu.

III dalis Bendrosios nuostatos

Visos teisės ir privilegijos, susijusios su PROGRAMINĖ ĮRANGA, kurios nėra aiškiai suteiktos šioje GVLS, lieka visiškai ir išskirtinai saugomos DATANUMEN. PROGRAMINĖ ĮRANGA yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių autorių teisių įstatymų, taip pat papildomų intelektinės nuosavybės teisės aktų ir sutarčių, susijusių su PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimu.

Naudodami, diegdami ir platindami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ privalote griežtai laikytis šios GVLS nuostatų. Draudžiama iš dalies arba visą PROGRAMINĖ ĮRANGOS nuomoti, išnuomoti, skolinti, sublicencijuoti, keisti, versti, apgręžti, dekompiliuoti, išardyti ar kurti išvestinius kūrinius, ir jūs neturite leisti jokiai trečiajai šaliai užsiimti tokia veikla. veikla. Be to, draudžiama suteikti prieigą prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS kitiems, susijusiems su paslaugų biuru, taikomųjų programų paslaugų teikėju ar bet kokia panašia verslo operacija, ir jūs neturite leisti to daryti jokiai trečiajai šaliai. Licencija, suteikta pagal šią GVLS, neapima jokių teisių ar pretenzijų į PROGRAMINĖS ĮRANGOS šaltinio kodo versiją.

Garantijos atsisakymas ir atsakomybės apribojimai

PROGRAMINĖ ĮRANGA KARTU SU BET KOKIA SUSIJUSIA PROGRAMINĖ ĮRANGA, FAILAIS, DUOMENYS IR MEDŽIAGA PATEIKTA IR PLATINTA TOKIA, KOKIA YRA, BEI JOKIŲ NUMANOMŲ AR AIŠKIŲ GARANTIJŲ. TAI APRAŠO GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI ARBA TINKAMUMO KONKREČIAMS TIKSLAI, BET JOMIS NEAPribojama. DATANUMEN, JO PAGRINDINĖS ĮMONĖS AR LICENCIJOS DĖLĖJAI NEI UŽTIKRINA, NEGARANTIJO, IR NESUTEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS DARBO ARBA REZULTATŲ. DATANUMEN IR JOS PAGRINDINĖS ĮMONĖS AR LICENCIJOS DĖLĖJAI NEPATEIKIA JOKIŲ PATVIRTINIMŲ, KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKSMAI BUS NETURKOMIEJI AR BE KLEDŲ, NEI GARANTUOJA JOKIŲ DUOMENŲ ATKŪRIMO IR (ARBA) FAILO UŽDARYMO VEIKSMINGUMO. OLLY ARBA IŠ dalies. PRIPAŽĮSTATE, KAD DĖL TINKAMOS DUOMENŲ APDOROJIMO PRAKTIKOS BŪTINA IŠSAMUS BET KOKIOS PROGRAMOS, ĮSKAITANT PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TIKRINIMAS SU NEGYVYBINIAIS DUOMENYS, PRIEŠ PATIKROJANT JOMIS. ŠIUO PRIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ITERACIJAS, APIE ŠIĄ LICENCIJĄ. ŠIS GARANTIJOS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖ TAIKO SVARBIAUSIAS ŠIOS LICENCIJOS SUTARTIES ELEMENTAS.

IŠSKYRUS KAI AIŠKIAI DRAUDŽIA ATITINKAMI ĮSTATYMAI, DATANUMEN, JO PAGRINDINĖS ĮMONĖS AR LICENCIJŲ IŠADĖJAI NEBŪS ATSAKOMI UŽ JOKIĄ ŽALĄ AR PINIGŲTARY NUOLATOJIMAI DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR NEGĖJIMO NAUDOTI. BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS DATANUMEN, JO PAGRINDINĖS ĮMONĖS AR LICENCIJOS DĖLĖJAI BŪS IŠIMTAI APRIBOJIMAI GRĄŽINTI JOKIĄ LICENCIJOS MOKESTĮ, PATEIKTĄ DATANUMEN. IŠSKYRUS AIŠKIAI NEDRAUDŽIAUS APPLICABLEĮSTATYMAI, DATANUMEN, JO VADOVAI, AKCININKAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, PAGRINDINĖS ĮMONĖS, LICENCIJOS DĖLĖJAI, RANGOVĖS, dukterinės įmonės AR PATKORTINĖS ORGANIZACIJOS, NETEIS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ TIESIOGIĄ, NETIESIOGINĄ, NETIESIOGIĄ, NETIESIOGĄ, NETIESIOGĄ BET KOKIO AMŽIAUS, SUSIJĘ SU PROGRAMINĖS ĮRANGOS DARBU ARBA JŪSŲ SANTYKIAI SU DATANUMEN, JO PAGRINDINĖS ĮMONĖS AR LICENCIJOS DĖLĖJAI (ĮSKAITANT DUOMENŲ AR INFORMACIJOS PRARAŠIMĄ ARBA ATSKLEIDIMĄ, PELNO, PAJAMŲ, VERSLO GALIMYBĖS ARBA KONKURENCINGŲ PRIŽANČIŲ ARBA VERSLO PRAŠYMĄ ARBA VERSLO ATSKLEIDIMAS, BE APRIBOJIMŲ), VEIKSMAI GRĮSTA SUTARTINIAIS ĮSIPAREIGOJIMAIS , GARANTIJA, APLAIDYMAS, GRIEŽTA ATSAKOMYBĖ, ĮNAŠAS, ATLYGINIMAS AR BET KITAS TEISINIS PAGRINDAS AR VEIKSMŲ PRIEŽASTIS, NET JEI PRAŠOMA APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ.

BETO, DATANUMEN NEĮGALIOJA JUMS AR KITAMS ASMENIMS NAUDOTI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PROGRAMOSE AR SISTEMOSE, KURIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS NEVEIKIMO GALI PAGRINDAMAI TIKĖTISI, DĖL DIDŽIŲ SUŽALOJIMŲ ARBA DIDŽIŲ SUŽALOJIMŲ. BET KOKIO TOKIO NAUDOJIMO JŪSŲ RIZIKA, IR JŪS SUTINKATE ATMOKYTI ATLYGOS IR LAIKYTI NEKESKINGAS DATANUMEN, JO PAGRINDINĖS ĮMONĖS AR LICENCIJOS DĖLĖJAI DĖL VISŲ IR VISŲ REIKALAVIMŲ AR NUOSTOLIŲ, KILDŲ DĖL TOKIO NEteisėto NAUDOJIMO.

bendras

PROGRAMINĖ ĮRANGA apima, bet tuo neapsiribojant, informaciją, esančią su ja pridedamuose platinamuose failuose, duomenis, medžiagą, aktyvinimo kodus, licencijos raktus, registracijos kodus ir pačioje PROGRAMINĖJE ĮRANGĄ esančią praktinę patirtį. Visa tai yra konfidenciali ir komercinė paslaptis (toliau – „Nuosavybėtary Informacija“), kuri priklauso arba yra licencijuota DATANUMEN, įskaitant visas susijusias autorių teises ir prekių ženklus. Jūs sutinkate laikytis griežčiausio Proprie konfidencialumotary Informacija, skirta DATANUMEN ir jos licencijų išdavėjai. Jums draudžiama parduoti, licencijuoti, skelbti, rodyti, platinti, atskleisti ar kitaip padaryti prieinamą nuosavybę.tary Informacija, įskaitant bet kokius aktyvinimo kodus, licencijos raktus, registracijos kodus arba registracijos failus, bet kuriai trečiajai šaliai. Be to, jums leidžiama naudoti tik „Proprie“.tary Informacija pagal šią EULA. Šiame skirsnyje nustatyti įsipareigojimai galioja net nutraukus ar panaikinus Licenciją.

Ši GVLS sudaro išsamų susitarimą tarp šalių dėl dalyko ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus, pirkimo užsakymus, susitarimus ar susitarimus, susijusius su tuo.

Jums draudžiama visiškai ar iš dalies perleisti, sublicencijuoti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip perleisti bet kokias savo teises, įsipareigojimus ar deleguoti bet kokias pareigas pagal šią GVLS be išankstinio raštiško sutikimo DATANUMEN. Bet koks šios GVLS ar bet kokių joje esančių teisių ar įsipareigojimų perleidimas priklauso nuo to, ar numatytas perėmėjas sutinka laikytis šios GVLS sąlygų ir prisiima visas perdavėjo atsakomybę ir įsipareigojimus.

Trečiųjų šalių naudos gavėjai nėra susiję su jokiais pažadais, įsipareigojimais ar pareiškimais DATANUMEN pagal šią EULA.

Bet koks atsisakymas, suteiktas DATANUMEN atsakymas į jūsų šios GVLS pažeidimą nebus aiškinamas kaip atsisakymas ir neprisideda prie jo DATANUMEN apie bet kokį kitą ar būsimą tos pačios nuostatos ar bet kurios kitos šios GVLS nuostatos pažeidimą.

Jei kuri nors šios GVLS dalis būtų pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties, susijusi su bet kuriuo asmeniu ar aplinkybe, ji laikoma atskiriama. Likusios šios GVLS dalies galiojimas arba taikymascabTokių nuostatų pritaikymas kitiems asmenims ar aplinkybėms, lieka nepakitęs.