LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

TÄRKEÄÄ - TARKASTA TARKASTELU: Tämä DataNumen Loppukäyttäjän lisenssisopimus ("EULA") perustaa sitovan laillisen sopimuksen sinun, loppukäyttäjän, välille (yksityishenkilö tai oikeushenkilö)ja DataNumen, Inc. ( 'DATANUMEN") koskevat DATANUMEN ohjelmistotuote, mukaan lukien kaikki mukana olevat tiedostot, tiedot ja materiaalit, jotka ovat luoneet ja toimittaneet DATANUMEN ("OHJELMISTO"). Asentamalla, käyttämällä tai jakamalla OHJELMISTOA, suostut nimenomaisesti noudattamaan tämän EULA:n ehtoja. Jos olet eri mieltä tämän käyttöoikeussopimuksen jostakin osasta, sinua ei saa asentaa tai käyttää OHJELMISTOA.

Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu kolmeen osaan: Osa I koskee OHJELMISTON demolisenssiä, osa II käsittelee OHJELMISTON täyttä käyttöoikeutta ja osa III hahmotellaan sovellettavia yleisiä ehtoja.cable molempiin lisensseihin.

Osa I Demolupa

Tämä ei ole ilmainen ohjelmisto. Tässä kuvatuin ehdoin sinulle myöntää lisenssi DATANUMEN käyttää rajoittamatonta määrää OHJELMISTON demoversion kopioita rajoittamattomalla määrällä tietokoneita tai työasemia ilman cost, määräämättömän ajan OHJELMISTON demoversion ensimmäisen asennuksen jälkeen mihin tahansa tietokoneeseen tai työasemaan.

Kaikkien tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtojen mukaisesti ja ilman maksua DATANUMEN, sinulla on lupa:

  1. Tarjoa tarkat kopiot OHJELMISTON demoversiosta maksutta kenelle tahansa tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti minkä tahansa tyyppisten fyysisten välineiden tai sähköisen toimituksen kautta (pois lukien joukkopostitukset tai ei-toivotut joukkosähköpostit);
  1. jakaa tarkkoja kopioita OHJELMISTON demoversiosta tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti yksinomaan sallimalla lataukset julkisen Internetin kautta ilman siihen liittyviä maksuja; ja
  1. Luo niin monta tarkkaa kopiota OHJELMISTON demoversiosta kuin haluat jakelua varten edellä kohdissa 1 ja 2 kuvatulla tavalla.

Tässä sopimuksessa "tarkka kopio" OHJELMISTON demoversiosta tarkoittaa tiedostoa, joka on kopiointihetkellä identtinen tuotteen kotisivulla olevan OHJELMISTON demoversion jakelutiedoston kanssa.

Sinua on nimenomaisesti kielletty veloittamasta tai pyytämästä lahjoituksia kaikista jaetuista kopioista jakelutavasta riippumatta tai jakamasta tällaisia ​​kopioita muiden kaupallisten tai ei-kaupallisten tuotteiden kanssa ilman etukäteen hankittua kirjallista suostumusta DATANUMEN. Lisäksi sinua on nimenomaisesti kielletty laskuttamasta tai pyytämästä lahjoituksia vastineeksi pääsystä mihinkään hyperlinkkiin tai muihin keinoihin, jotka helpottavat OHJELMISTON demoversion kopioiden sähköistä luomista tai jakelua.

DATANUMEN pidättää oikeuden peruuttaa kaikki tai kaikki jakeluoikeudet harkintansa mukaan, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä.

Osa II Täysi lisenssi

Tämän EULA:n määräysten mukaisesti, DATANUMEN myöntää täten sinulle kutakin lisensoitua kopiota varten rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin OHJELMISTON täysversion asentamiseen ja käyttämiseen vain sisäisiin tarkoituksiin.

Kun ostat yhden käyttäjän lisenssin, sinulla on oikeus asentaa ja käyttää yhtä OHJELMISTON täysversion kopiota yhteen tietokoneeseen tai työasemaan, yksinomaan sen henkilön käyttöön, joka hankkii lisenssin DATANUMEN. Jos olet ostanut usean käyttäjän lisenssin, sinulla on oikeus asentaa ja käyttää yhtä OHJELMISTON täysversion kopiota useissa tietokoneissa ostettujen "Lisensoitujen kopioiden" kokonaismäärään asti, kuten tässä on määritelty. Jos ostat sivuston lisenssin, sinulla on oikeus asentaa yksi kopio OHJELMISTON täysversiosta ja käyttää sitä mihin tahansa tietokoneeseen lisenssin saaneessa organisaatiossa.

Mikäli olet asentanut OHJELMISTON täysversion yhdelle tietokoneelle ("VANHA TIETOKONE") tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti, lisenssiä EI saa siirtää VANHASTA TIETOKONEESTA toiselle tietokoneelle, ellei VANHA TIETOKONE lakkaa olemasta käytetään tulevaisuudessa.

Sinulla on kiellettyä tarjota, siirtää tai myydä OHJELMISTON täysversion kopioita asiakkaallesi tai kolmansille osapuolille joko kokonaan tai osittain, etkä sisällyttämästä kopioita OHJELMISTON täysversiosta joko kokonaan tai osittain. , myymiesi tuotteiden sisällä tai niiden kanssa ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa DATANUMEN.

Jokaista lisensoitua kopiota voidaan käyttää verkon kautta sillä ehdolla, että lisensoitu kopio on ostettu jokaiselle työasemalle, joka käyttää OHJELMISTON täysversiota verkon kautta. Jos esimerkiksi yhdeksän eri työasemaa käyttää verkossa olevaa OHJELMISTON täysversiota, on ostettava 9 lisensoitua kopiota OHJELMISTON täysversiosta riippumatta siitä, käyttävätkö 9 työasemaa OHJELMISTON täysversiota eri aikoina vai samanaikaisesti.

Usean käyttäjän lisenssin ostajana olet vastuussa OHJELMISTON täysversion monistamisesta ja jakamisesta käytettäväksi tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti sekä organisaatiosi asentaman ja käyttämän OHJELMISTON täysversion kopioiden määrän valvonnasta. . Täten hyväksyt, että pyydettäessä alkaen DATANUMEN or DATANUMENToimitat kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kattavan dokumentaation ja todistuksen asentamasi OHJELMISTON täysversion kopioiden lukumäärästä. Monen käyttäjän lisenssin alaisena OHJELMISTON täysversio voidaan asentaa vain organisaatiosi ylläpitämiin tai sen puolesta käyttämiin tietokoneisiin.

III osa Yleiset säännökset

Kaikki OHJELMISTOON liittyvät oikeudet ja oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä käyttöoikeussopimuksessa, jäävät kokonaan ja yksinomaan varaamaan DATANUMEN. OHJELMISTO on suojattu kansallisten ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien sekä OHJELMISTON käyttöä koskevien muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sopimusten mukaisesti.

OHJELMISTON käytön, asennuksen ja jakelun on ehdottomasti noudatettava tämän käyttöoikeussopimuksen määräyksiä. On kiellettyä vuokrata, liisata, lainata, alilisensoida, muuttaa, kääntää, käännellä, purkaa, purkaa tai luoda OHJELMISTOON perustuvia johdannaisteoksia, joko osittain tai kokonaisuudessaan, etkä saa valtuuttaa kolmatta osapuolta ryhtymään sellaisiin toimiin. toimintaa. Lisäksi on kiellettyä tarjota pääsyä OHJELMISTOON muille palvelutoimiston, sovelluspalveluntarjoajan tai vastaavan liiketoiminnan yhteydessä, etkä saa sallia kolmannen osapuolen tehdä niin. Tässä EULA:ssa annettu käyttöoikeus ei sisällä oikeuksia tai vaatimuksia OHJELMISTON lähdekoodiversioon.

Takuun vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset

OHJELMISTO YHDEN MUKAAN LIITTYVIEN OHJELMISTOJEN, TIEDOSTOJEN, TIETOJEN JA MATERIAALIEN KANSSA ESITETÄÄN JA LEVITETÄÄN "SELLAISENAAN" EI SILLÄ MITÄÄN OLUETTUJA TAI NIMENOMAISIA TAKUITA. TÄMÄ SISÄLTÄÄ, MUTTA EI RAJOITETTU TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. DATANUMEN, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI Lisenssinantajat EIVÄT VAKUUTTA, TAKAA TIKÄ ANNA MITÄÄN TIETOJA TYÖLLISYYDEN TAI OHJELMISTON TULOKSISTA. DATANUMEN JA SEN TYTÄRYHTIÖT TAI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT VAKUUTTA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINTA OLISI KESKEYTTÖÖN TAI VIRHEETTÖMÄTÖN EIKÄ NE TAKAA TIETOJEN PALAUTTAMISEN TEHOKKUUTTA JA/TAI TIEDOSTOJEN TAPAHTUMISTA. OLLY TAI OSITTAIN. MYÖNTÄT, ETTÄ HYVÄT TIETOJEN KÄSITTELYKÄYTÄNNÖT EDELLYTTÄVÄT MINKÄN SOVELLUKSEN KATTAVAN TESTAUKSEN, MUKAINEN OHJELMISTON EI-TÄRKEILLÄ TIEDoilla ENNEN KUIN LUOTAT SIIHIN. TÄMÄN HYVÄKSYT TÄYDEN VASTUUN TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN SISÄLTÄÄN OHJELMISTON ITERAATIOIDEN KÄYTTÖÖN. TÄMÄ TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE ON TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TÄRKEÄ OSAN.

PAITSI KUN NIMENOMAISESTI KIELLETÄÄN KOSKEVAT LAIT, DATANUMEN, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI Lisenssinantajat EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN VAHINGOISTA TAI RAHASTATARY TYÖNTÖJÄ, JOHDANTO OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTYMÄTTÖMÄSTÄ KÄYTTÖÖN. KAIKKI VASTUUN OSALTA DATANUMEN, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI LISENSSINANTAJAT ON RAJOITETTU AINOASTAAN KORVAUKSEEN KAIKKI TOIMITUKSELLE EDETETTYJEN KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT DATANUMEN. Ellei APPLI NIMENOMAAN KIELLÄ SITÄCABLE LAIT, DATANUMEN, SEN TOIMITUSJOHTAJAT, OSAKKEENOMISTAJAT, TOIMINNAT, TYÖNTEKIJÄT, TYTÄRYHTIÖT, LISENSSINANTAJAT, SOVELTAJAT, TYTÄRYHTIÖT TAI emo-ORGANISAATIOT EIVÄT OLE VASTUULLISISTA SUORASTA, Epäsuorasta, epäsuorista, epäsuorista, epäsuorista. KAIKKI IKÄT, JOKA LIITTYVÄT OHJELMISTON TYÖSSÄ TAI SUHTEESI DATANUMEN, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI LISENSSINANTAJAT (MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TIETOJEN TAI TIETOJEN MENETTYMINEN TAI ILMOITTAMINEN, VOITTON, TULOJEN, LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETTY TAI KILPAILUEDUN TAI LIIKETOIMINNAN TAI LIIKETOIMINNAN HAKEUTUMINEN), TOIMENPITEET PERUSTUVAT SOPIMUSVELVOITTEISIIN , TAKUU, HUOMIOITTAMINEN, tiukka VASTUU, OSOITUKSELLE, KORVAUS TAI MUUT OIKEUDELLISET PERUSTEET TAI TOIMENPITEEN SYY, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINGON TODENNÄKÖISYYDEN TODENNÄKÖISYYDEN ON ILMOITETTU.

LISÄKSI, DATANUMEN EI VALTUUTTA SINUA TAI MUITA YKSILÖLLISYÄ KÄYTTÖÖN OHJELMISTOA SOVELLUKSESSA TAI JÄRJESTELMISSÄ, JOSSA OHJELMISTON TOIMINNASSA VOIMASSA ODOTTAA KOHDELLISESTI AIHEUTTAA MERKITTÄVIÄ VAHINGOITA. KAIKKI TÄLLAINEN KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMALLA RISKILLÄSI, JA HYVÄKSYT KORVAUKSEN JA PIDÄTTÄVÄN VAATARATTOMAN DATANUMEN, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI Lisenssinantajat KAIKISTA TÄLLAISESTA LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ AIHEUTTUVISTA VAATIMUKSISTA TAI tappioista.

general

OHJELMISTO sisältää, mutta ei rajoittuen, tiedot, jotka sisältyvät sen mukana oleviin jaettavissa oleviin tiedostoihin, tiedot, materiaalit, aktivointikoodit, lisenssiavaimet, rekisteröintikoodit ja itse OHJELMISTON sisältämä tietotaito. Kaikki nämä ovat luottamuksellisia ja liikesalaisuuksia (jäljempänä "Proprietary Tiedot), joka on joko omistuksessa tai lisenssillä DATANUMEN, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit. Sitoudut säilyttämään Omien tiukimman luottamuksellisuudentary Tiedot hyödyksi DATANUMEN ja sen lisenssinantajat. Sinua ei saa myydä, lisensoida, julkaista, näyttää, jakaa, paljastaa tai muutoin saattaa saataville Omistustatary Tiedot, mukaan lukien aktivointikoodit, lisenssiavaimet, rekisteröintikoodit tai rekisteröintitiedostot, kolmansille osapuolille. Lisäksi sinulla on oikeus käyttää vain Proprieatary Tämän EULA:n mukaiset tiedot. Tässä kohdassa säädetyt velvoitteet ovat voimassa myös Lisenssin irtisanomisen tai peruuttamisen jälkeen.

Tämä EULA muodostaa kattavan sopimuksen osapuolten välillä aiheesta ja korvaa kaikki aiemmat sopimukset, ostotilaukset, sopimukset tai järjestelyt, jotka liittyvät siihen.

Sinua on kielletty luovuttamasta, alilisensoimasta, alihankintana tai muutoin siirtämästä mitään tämän EULA:n mukaisia ​​oikeuksiasi, velvollisuuksiasi tai delegoimasta velvollisuuksiasi, joko kokonaan tai osittain ilman etukäteen hankittua kirjallista suostumusta DATANUMEN. Tämän käyttöoikeussopimuksen tai sen sisältämien oikeuksien tai velvollisuuksien luovuttaminen edellyttää, että aiottu luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan tämän EULA:n ehtoja ja ottaa kaikki luovuttajan vastuut ja velvollisuudet.

Mitään kolmansia osapuolia koskevia edunsaajia ei ole suhteessa lupauksiin, velvoitteisiin tai esityksiin DATANUMEN tämän EULA:n puitteissa.

Mikä tahansa myöntämä vapautus DATANUMEN vastauksena tämän EULA:n rikkomukseen ei tule tulkita tai myötävaikuttaa siihen, että se luopuu DATANUMEN mistä tahansa muusta tai tulevasta rikkomuksestasi, joka koskee samaa ehtoa tai mitä tahansa muuta tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoa.

Jos jokin tämän EULA:n osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, koska se koskee mitä tahansa henkilöä tai olosuhdetta, se katsotaan erotettavaksi. Tämän käyttöoikeussopimuksen loppuosan voimassaolo tai sovelluscabtällaisten määräysten vaikutus muihin henkilöihin tai olosuhteisiin ei vaikuta.