Použití materiálu na našem webu

Obsah této webové stránky, včetně informací, uměleckých děl, textu a obrázků (souhrnně „Materiály“), je chráněn autorským zákonem. K materiálům lze přistupovat a používat je pouze pro osobní nebo vzdělávací účely. Bez povolení od DataNumen, Inc., nemáte dovoleno upravovat nebo používat materiály pro žádný jiný účel. Opětovné publikování, rozmnožování, strostdistribuce nebo distribuce jakýchkoli materiálů z této webové stránky je zakázána, s výjimkou případů uvedených níže.

Pouze pro osobní nebo vzdělávací účely můžete tisknout materiály z této webové stránky za předpokladu, že všechny kopie obsahují originální upozornění na autorská práva.

Jakýkoli počítačový software dostupný ke stažení nebo jinak dostupný z této webové stránky podléhá podmínkám příslušné licenční smlouvy.

Materiály na tomto webu, sestavil DataNumen, Inc. z různých zdrojů, podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Weby propojené z tohoto webu

DataNumen, Inc. nekontroluje webové stránky, na které odkazuje tato webová stránka, a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli komunikaci nebo materiály dostupné na takových odkazovaných stránkách. Odkazy na této webové stránce na jiné stránky nejsou zamýšleny jako doporučení nebo doporučení propojených subjektů a jsou poskytovány pouze pro pohodlí.

Omezení odpovědnosti a záruka

POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S PŘEVZETÍ VŠECH RIZIK S TÍM SPOJENÝCH. DATANUMEN, INC. POSKYTUJE SLUŽBY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, ZÁRUK NA INFORMACE, SLUŽBY, NEPŘERUŠENÝ PŘÍSTUP, PRODUKTY POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU, DATANUMEN, INC. SOFTWARE LICENCOVANÝ ZÁKAZNÍKOVI NEBO VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. KONKRÉTNĚ, DATANUMEN, INC. ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, NA:

  1. JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI NEBO OBSAHU INFORMACÍ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB; A
  2. JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICTVÍ, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ JAKÝKOLI SELHÁNÍM FUNKCE, CHYBOU, VYMAZÁNÍM, DESTRUKCÍ, VYMAZÁNÍM, VYMAZÁNÍM ED ACCESS. ZÁKAZNÍK TO VÝSLOVNĚ UZNÁVÁ DATANUMEN, INC. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI POVINNÉ, URÁŽKOVÉ NEBO NELEGÁLNÍ CHOVÁNÍ JINÝCH ZÁKAZNÍKŮ NEBO TŘETÍCH STRAN, A ŽE RIZIKO ÚRAZU Z VÝŠE UVEDENÝCH STRÁNEK LEŽÍ ZCELA NA ZÁKAZNÍKU.

ANI DATANUMEN, INC. ANI ŽÁDNÝ JEJÍ ZÁSTUPCI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ OBSAHU NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, NEMOŽNOSTI ZÍSKAT PŘÍSTUP K JAKÉKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY. ZÁKAZNÍK TÍMTO POTVRZUJE, ŽE USTANOVENÍ TOHOTO SEKCE PLATÍ NA VEŠKERÝ OBSAH SLUŽBY.