Použití materiálu na našem webu

Informace, kresba, text nebo obrázky (souhrnně „materiály“) obsažené na tomto webu jsou chráněny autorskými právy. K materiálům můžete přistupovat a používat je pouze pro osobní nebo vzdělávací účely. Bez těchto materiálů nesmíte materiály upravovat ani používat k žádným jiným účelům DataNumen, Inc povolení. Pokud není uvedeno níže, nesmíte znovu publikovat, reprodukovat, strost nebo distribuovat jakékoli materiály na tomto webu.

Materiály na tomto webu můžete tisknout pouze pro osobní nebo vzdělávací účely a musíte do všech kopií zahrnout jakékoli upozornění o autorských právech původně obsažené v materiálech.

Jakýkoli počítačový software ke stažení nebo jinak dostupný z tohoto webu je licencován v souladu s podmínkami aplikacecable licenční smlouva.

Materiály obsažené na tomto webu sestavil DataNumen, Inc z různých zdrojů a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Weby propojené z tohoto webu

Weby odkazované z tohoto webu nejsou pod DataNumen, Inc ovládání a DataNumen, Inc nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakoukoli komunikaci nebo materiály dostupné na takových odkazovaných stránkách. DataNumen, Inc nemá v úmyslu odkazy na tomto webu být doporučeními nebo doporučeními propojených entit a jsou poskytovány pouze pro pohodlí.

Omezení odpovědnosti a záruka

ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE CELKEM NA VLASTNÍ RIZIKO ZÁKAZNÍKA. DataNumen, Inc SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY NA INFORMACE, SLUŽBY, NEPŘERUŠENÝ PŘÍSTUP NEBO PRODUKTY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM, BEZ OMEZENÍ, V SOUVISLOSTI S DataNumen, Inc SOFTWARE LICENCOVANÝ ZÁKAZNÍKOVI A VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. KONKRÉTNĚ, DataNumen, Inc ODMÍTÁ JAKÉKOLI A VŠECHNY ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENO NA:
(1) ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI NEBO OBSAHU INFORMACÍ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB; A (2) JAKÉKOLI ZÁRUKY TITULU NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ JAKÝKOLI PORUŠENÍM VÝKONU, CHYBOU, OMEZENÍM, VYMAZÁNÍM, VADOU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSEM, ZKRÁDÁNÍM NEBO ZNIČENÍM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM. ZÁKAZNÍK NA TO ZVLÁŠTNĚ UZNÁVÁ DataNumen, Inc NENÍ ODPOVĚDNÉ ZA DEFAMATORICKÉ, URČITÉ NEBO NELEGÁLNÍ CHOVÁNÍ OSTATNÍCH ZÁKAZNÍKŮ NEBO TŘETÍCH STRAN A ŽE RIZIKO ÚJMY Z PŘEDCHOZÍCH REZIMŮ PLNĚ SE ZÁKAZNÍKEM.

ANI DataNumen, Inc ŽÁDNÝ Z JEJICH AGENTŮ, ZAŘÍZENÍ NEBO POSKYTOVATELÉ OBSAHU NEBUDE ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEBO NEDOSTATKU ZÍSKAT PŘÍSTUP K NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEBO Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ . ZÁKAZNÍK TÝMTO UZNÁVÁ, ŽE USTANOVENÍ TÉTO SEKCE SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY OBSAHY SLUŽBY.