Възстановяване на данни от SQL Server от tempdb.mdf

Когато SQL Server работи, той съхранява всички временни данни, включително всички временни таблици и процедури за съхранение, във временна база данни, наречена tempdb.mdf. Когато настъпи даннен дезастър, ако не можете да възстановите желаните данни от съществуващите mdf и свързаните ndf файлове, все пак може да имате възможност да възстановите данните си от tempdb.mdf, като използвате DataNumen SQL Recovery, както следва:

  1. Спрете услугата за двигател на данни на SQL Server.
  2. Използвайте функцията за търсене на Windows, за да търсите файла tempdb.mdf на компютъра, на който е инсталирана инстанцията на SQL Server.
  3. След като намерите tempdb.mdf, можете да го изберете като изходен файл за ремонт и да използвате DataNumen SQL Recovery за неговия ремонт.