Para sa mga bagong order, DataNumen ay mag-aalok ng isang buwan ng libreng suporta at pagpapanatili pagkatapos mong bilhin ang aming mga produkto. Pagkatapos nito, kailangan mong mag-subscribe sa aming alinman Taunang Plano ng Suporta at Pagpapanatili o magbayad para sa bawat insidente ng suporta at pagpapanatili.

Para sa mga pag-upgrade ng order, DataNumen ay hindi mag-aalok ng anumang libreng suporta at pagpapanatili, maliban kung nag-subscribe ka sa aming Taunang Plano ng Suporta at Pagpapanatili.

Pakiusap Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang mas detalyadong impormasyon at kung paano makumpleto ang pagbabayad para sa suporta at pagpapanatili.