საწარმოს გადაწყვეტის პარტნიორების გასაღებია DataNumen'S ინიციატივები საწარმოს გადაწყვეტილებების მასშტაბის გაფართოების შესახებ. DataNumen და მისი პარტნიორები უზრუნველყოფენ რესურსებს და გამოცდილებას, ორგანიზაციებმა უნდა შეამცირონ მონაცემების კატასტროფის დანაკარგი, გაზარდონ ოპერატიული ეფექტურობა და გააუმჯობესონ თავიანთი მომხმარებლების გამოცდილება.

გთხოვთ დაგვიკავშირდით დამატებითი ინფორმაციისთვის DataNumen საწარმოს გადაწყვეტილების პარტნიორები.