Uphawu:

Lapho usebenzisa I-DBCC CHECKDB nge LUNGISA_ALLOW_DATA_LOSS ipharamitha ukulungisa i-database eyonakele ye-MDD, enjengale:

I-DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ubona umlayezo wephutha olandelayo:

Imiphumela ye-DBCC ye- 'Error1'.
Ukulungisa: Ubungako (1: 296) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ubungako (1: 304) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ubungako (1: 312) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ubungako (1: 328) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ubungako (1: 360) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ubungako (1: 376) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ubungako (1: 384) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ubungako (1: 400) bususwe entweni ID 0, inkomba ID -1, ukwahlukaniswa kwe-ID 0, i-unit unit ID 0 (thayipha Engaziwa).
Ukulungisa: Ikhasi (1: 285) lisuswe entweni engu-ID 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa 0, iyunithi lesabelo ID 27021597764222976 (thayipha Akaziwa).
Ukulungisa: Ikhasi (1: 287) lisuswe entweni engu-ID 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa 0, iyunithi lesabelo ID 27021597764222976 (thayipha Akaziwa).
Ukulungisa: Ikhasi (1: 289) lisuswe entweni engu-ID 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa 0, iyunithi lesabelo ID 27021597764222976 (thayipha Akaziwa).
Ukulungisa: Ikhasi (1: 291) lisuswe entweni engu-ID 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa 0, iyunithi lesabelo ID 27021597764222976 (thayipha Akaziwa).
Ukulungisa: Ikhasi (1: 293) lisuswe entweni engu-ID 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa 0, iyunithi lesabelo ID 27021597764222976 (thayipha Akaziwa).
Ukulungisa: Ikhasi (1: 368) lisuswe entweni engu-ID 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa 0, iyunithi lesabelo ID 27021597764222976 (thayipha Akaziwa).
Ukulungisa: Ikhasi (1: 283) lisuswe entweni engu-ID 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa 0, iyunithi lesabelo ID 27021597770317824 (thayipha Akaziwa).
Msg 8948, Izinga 16, State 3, Line 8
Iphutha ledatha: Ikhasi (1: 284) limakwe ngohlobo olungalungile ekhasini le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 esilindelekile 0x60.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8948, Izinga 16, State 3, Line 8
Iphutha ledatha: Ikhasi (1: 286) limakwe ngohlobo olungalungile ekhasini le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 esilindelekile 0x60.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8948, Izinga 16, State 3, Line 8
Iphutha ledatha: Ikhasi (1: 288) limakwe ngohlobo olungalungile ekhasini le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 esilindelekile 0x60.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8948, Izinga 16, State 3, Line 8
Iphutha ledatha: Ikhasi (1: 290) limakwe ngohlobo olungalungile ekhasini le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 esilindelekile 0x60.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8948, Izinga 16, State 3, Line 8
Iphutha ledatha: Ikhasi (1: 292) limakwe ngohlobo olungalungile ekhasini le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 esilindelekile 0x60.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8948, Izinga 16, State 3, Line 8
Iphutha ledatha: Ikhasi (1: 294) limakwe ngohlobo olungalungile ekhasini le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 esilindelekile 0x60.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8948, Izinga 16, State 3, Line 8
Iphutha ledatha: Ikhasi (1: 295) limakwe ngohlobo olungalungile ekhasini le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 esilindelekile 0x60.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 296) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 304) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 312) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 328) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 360) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8928, Izinga 16, State 6, Line 8
I-ID yento 0, i-index ID -1, ukwahlukanisa i-ID 0, i-ID yeyunithi eyabelwe i-0 (thayipha Engaziwa): Ikhasi (1: 368) alikwazanga ukucutshungulwa. Bona amanye amaphutha ngemininingwane.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 376) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 384) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8905, Izinga 16, State 1, Line 8
I-Extent (1: 400) kwi-database ID 39 imakwe njengeyabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (281475001417728: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (376:70).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 284) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 285) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (285:8074).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 286) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 287) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (287:7620).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 288) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 289) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (289:8053).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 290) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 291) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (291:7098).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 292) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 293) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (293:7098).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 294) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 295) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (313:7220).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (328:6846).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 368) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (368:6).
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (385:7074).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597764222976: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (400:6818).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597769400320: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (296:4044).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597769465856: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (384:4076).
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 283) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597770317824: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (283:3374).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597783752704: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (297:10).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597783818240: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (298:18).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597783883776: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (299:42).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597783949312: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (300:14).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784014848: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (301:14).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784080384: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (302:32).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784145920: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (303:56).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784211456: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (304:34).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784276992: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (305:30).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784342528: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (306:10).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784408064: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (307:98).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784473600: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (308:34).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784539136: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (309:20).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784604672: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (310:38).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784670208: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (311:30).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597784735744: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (312:32).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597787881472: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (360:24).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597787947008: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (361:6).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597788012544: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (362:30).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597788078080: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (363:60).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597788143616: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (364:36).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597788209152: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (365:8).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597788274688: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (366:50).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597788864512: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (367:24).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597788995584: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (377:34).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597789061120: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (378:52).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597789126656: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (379:90).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597789192192: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (380:34).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597789257728: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (381:52).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597789323264: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (382:76).
Msg 8909, Izinga 16, State 1, Line 8
Iphutha lethebula: i-ID yento 0, i-index ID -1, i-ID yokuhlukanisa i-ID, i-unit unit ID 0 (thayipha Akaziwa), i-ID yekhasi (27021597789388800: 1) iqukethe i-ID yekhasi engalungile kusihloko sekhasi layo. I-PageId kusihloko sekhasi = (383:16).
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-31 namaphutha wokungaguquguquki angu-44 angahlotshaniswa nanoma iyiphi into eyodwa.
I-CHECKDB ilungise amaphutha wokwabiwa angama-31 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 angahlotshaniswa nanoma iyiphi into eyodwa.
Ukulungisa: I-chain ye-IAM ye-ID yento 27, i-index ID 2, ukwahlukanisa i-ID 562949955190784, i-unit unit ID 562949955190784 (uhlobo lwedatha esemgqeni), incishisiwe ngaphambi kwekhasi (1: 288) futhi izokwakhiwa kabusha.
Msg 2575, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 288) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 27, index ID 2, partition ID 562949955190784, alloc unit ID 562949955190784 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Iphutha lilungisiwe.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysowners' (into ID 27).
I-CHECKDB ilungise amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysowners' (into ID 27).
Ukulungisa: Ikhasi (1:79) linikezwe i-ID 34 yento, i-index ID 2, ukwahlukanisa i-ID 562949955649536, i-unit unit ID 562949955649536 (thayipha idatha esemgqeni).
Ukulungisa: I-chain ye-IAM ye-ID yento 34, i-index ID 2, ukwahlukanisa i-ID 562949955649536, i-unit unit ID 562949955649536 (uhlobo lwedatha esemgqeni), incishisiwe ngaphambi kwekhasi (1: 295) futhi izokwakhiwa kabusha.
Ukulungisa: Ikhasi (1:80) linikezwe i-ID 34 yento, i-index ID 3, ukwahlukanisa i-ID 844424932360192, i-unit unit ID 844424932360192 (thayipha idatha esemgqeni).
Ukulungisa: I-chain ye-IAM ye-ID yento 34, i-index ID 3, ukwahlukanisa i-ID 844424932360192, i-unit unit ID 844424932360192 (uhlobo lwedatha esemgqeni), incishisiwe ngaphambi kwekhasi (1: 368) futhi izokwakhiwa kabusha.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 79) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 2575, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 295) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 34, index ID 2, partition ID 562949955649536, alloc unit ID 562949955649536 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 8906, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi (1: 80) kwi-database ID 39 linikezwe i-SGAM (1: 3) ne-PFS (1: 1), kepha alizange linikezwe kunoma iyiphi i-IAM. Amafulegi e-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 2575, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 368) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 34, index ID 3, partition ID 844424932360192, alloc unit ID 844424932360192 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Iphutha lilungisiwe.
Msg 824, Izinga 24, State 2, Line 8
SQL Server ithole iphutha elinengqondo lokuvumelana ngokuya kwe-I / O: i-pageid engalungile (kulindeleke 1: 261; uqobo 114: 34). Kwenzeke ngesikhathi kufundwa ikhasi (1: 261) kwi-database ID 39 kusethi 0x0000000020a000 kufayela 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerI-MSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imilayezo eyengeziwe kufayela le- SQL Server irekhodi lephutha noma irekhodi lomcimbi wohlelo lingahlinzeka ngemininingwane eminingi. Lesi yisimo sephutha esibi esisongela ubuqotho besizinda semininingwane futhi kufanele silungiswe ngokushesha. Gcwalisa isheke eligcwele lokungaguquguquki kwe-database (DBCC CHECKDB). Leli phutha lingadalwa yizinto eziningi; ukuthola eminye imininingwane, bheka SQL Server Izincwadi eziku-inthanethi.
Msg 824, Izinga 24, State 2, Line 8
SQL Server ithole iphutha elinengqondo lokuvumelana ngokuya kwe-I / O: i-pageid engalungile (kulindeleke 1: 369; uqobo lwama-40: 60). Kwenzeke ngesikhathi kufundwa ikhasi (1: 369) kwi-database ID 39 kusethi 0x000000002e2000 kufayela 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerI-MSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imilayezo eyengeziwe kufayela le- SQL Server irekhodi lephutha noma irekhodi lomcimbi wohlelo lingahlinzeka ngemininingwane eminingi. Lesi yisimo sephutha esibi esisongela ubuqotho besizinda semininingwane futhi kufanele silungiswe ngokushesha. Gcwalisa isheke eligcwele lokungaguquguquki kwe-database (DBCC CHECKDB). Leli phutha lingadalwa yizinto eziningi; ukuthola eminye imininingwane, bheka SQL Server Izincwadi eziku-inthanethi.

lapho i-'Error1 'igama le-database ekhohlakele ye-MDF elungiswa.

Msg 8905 kukhombisa ubukhulu obabelwe i-GAM, kepha ayikho i-SGAM noma i-IAM eyabile. Leli iphutha lokwabiwa.

Isithombe-skrini somlayezo wephutha:

Incazelo eqondile:

Ku-database ye-MDF, imininingwane igcinwa njenge- amakhasi. I-GAM, i-SGAM ne-IAM konke kusetshenziselwa ukwabiwa. Futhi imininingwane yabelwe kwiyunithi yezinga (amakhasi ayi-8) esikhundleni sekhasi elilodwa ukwenza ngcono ukusebenza. Uma isilinganiso sabelwe i-GAM kepha singabelwe i-SGAM noma i-IAM, i-CHECKDB izobika Msg 8905, bese uzama ukukulungisa.

Ungasebenzisa umkhiqizo wethu DataNumen SQL Recovery ukubuyisa idatha kusuka kufayela le-MDF elonakele bese uxazulula leli phutha.

Isampula Ifayela 1:

Isampula amafayela we-MDF akhohlakele lapho I-CHECKDB LUNGISA_ALLOW_DATA_LOSS uzothola Msg 8905 iphutha, kepha NGEKE ukwazi ukubuyisa i-database, ngenkathi DataNumen SQL Recovery can.

SQL Server Version Ifayela le-MDF elonakele Ifayela le-MDF lilungiswe ngu DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Iphutha11.mdf Iphutha11_fixed.mdf