Uphawu:

Xa usebenzisa I-DBCC CHECKDB kunye UKULUNGISA_ALLOW_DATA_LOSS Ipharamitha yokulungisa isiseko sedatha .MDF, ngolu hlobo:

I-DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo:

Ukulungiswa: Isalathiso esiHlanganisiweyo sakhiwe ngempumelelo kwinto "sysobjvalues" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Ukulungiswa: Isalathiso esingafakwanga ngokutsha sakhiwe ngempumelelo kwinto "syscolpars" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Iziphumo ze-DBCC ze 'Impazamo1'.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrscols'.
Kukho imigca eli-1092 kumaphepha ali-14 ezinto "sys.sysrscols".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrowsets'.
Kukho imigca eli-148 kumaphepha ama-3 wento "sys.sysrowsets".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysclones'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysclones".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysallocunits'.
Kukho imigca eli-172 kumaphepha ama-2 ento "sys.sysallocunits".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfiles1'.
Kukho imigca emi-2 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysfiles1".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysseobjvalues'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysseobjvalues”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syspriorities'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syspriorities".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbfiraki '.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysdbfamadlavu ”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfgfrag'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfgfrag".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbfiles '.
Kukho imigca eli-2 kumaphepha ayi-1 ento “sys.sysdbfiles ”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syspru'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syspru".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbrickfiles'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysbrickfiles".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysphfg'.
Kukho imigca eli-1 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysphfg".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysprufiles'.
Kukho imigca emi-2 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysprufiles".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftinds'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysftinds".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sersersers'.
Kukho imigca eli-14 kwiphepha eli-1 lezinto "ii-sys.sersers".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbreg'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysdbreg".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysprivs'.
Kukho imigca eli-140 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysprivs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscolpars'.
Ukulungiswa: Iphepha (1:63) lihanjisiwe ukusuka kwi-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo).
Ukulungiswa: Isalathiso esingafakwanga ngokutsha sakhiwe ngempumelelo kwinto "sys.syscolpars, nc" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Nksg 8945, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1 siza kuphinda sakhiwe.
Ayinakuyilungisa le mpazamo.
Nksg 8978, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, isazisi se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo seyunithi ye-ID 281474979397632 (uhlobo lwedatha emgceni). Iphepha (1: 61) lilahlekile kwisalathiso esivela kwiphepha langaphambili (1:63). Ingxaki yokudibana kwetyathanga.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8928, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo seyunithi ye-ID 281474979397632 (chwetheza idatha engqindilili): Iphepha (1:63) alinakwenziwa. Bona ezinye iimpazamo ngeenkcukacha.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8939, iNqanaba 16, i-State 98, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, i-ID yesalathiso 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo), iphepha (1:63). Uvavanyo (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) aluphumelelanga. Amaxabiso angama-2057 kunye no -4.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8976, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo) Iphepha (1:63) alibonwanga kwiskeni nangona umzali walo (1: 111) nangaphambili (1: 168) ebhekisa kuyo. Jonga naziphi na iimpazamo zangaphambili.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8945, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 2 siza kuphinda sakhiwe.
Impazamo ilungisiwe.
Kukho imigca engama-881 kumaphepha ayi-15 yento "sys.syscolpars".
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-4 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.syscolpars' (into ye-ID 41).
I-CHECKDB ilungelelanise iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-4 zokungqinelana kwitafile 'sys.syscolpars' (into ye-ID 41).
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxlgns'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysxlgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxsrvs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysxsrvs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysnsobjs'.
Kukho imigca e-1 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysnsobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysusermsgs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysusermsgs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscerts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscerts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrmtlgns'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysrmtlgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syslnklgns'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syslnklgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxprops'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxprops".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysscalartypes'.
Kukho imigca engama-34 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysscalartypes".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.systypedsubobjs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.systypedsubobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysidxstats'.
Kukho imigca eli-207 kumaphepha ama-5 wento "sys.sysidxstats".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysiscols'.
Kukho imiqolo engama-399 kumaphepha ama-2 ento "sys.sysiscols".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysendpts'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysendpts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syswebmethods'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syswebmethods”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbinobjs'.
Kukho imigca engama-23 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysbinobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sysssasaacts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysaudacts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysobjvalues'.
Ukulungiswa: Isalathiso esiHlanganisiweyo sakhiwe ngempumelelo kwinto "sys.sysobjvalues" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Ukulungiswa: Iphepha (1:24) lihanjisiwe ukusuka kwi-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo le-ID 281474980642816 (chwetheza idatha kumqolo).
Ukulungiswa: Kususwe ikholamu yedatha engafakwanga kumqolo kunye ne-ID 742981632, ye-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo ID 71776119065149440 (chwetheza idatha ye-LOB) kwiphepha (1: 369), slot 0.
Ukulungiswa: Kususwe ikholamu yedatha engafakwanga kumqolo kunye ne-ID 742981632, ye-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo ID 71776119065149440 (chwetheza idatha ye-LOB) kwiphepha (1: 370), slot 0.
Ukulungiswa: Kususwe ikholamu yedatha engafakwanga kumqolo kunye ne-ID 742981632, ye-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo ID 71776119065149440 (chwetheza idatha ye-LOB) kwiphepha (1: 371), slot 0.
Nksg 8945, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 60, isalathiso se-ID 1 siza kuphinda sakhiwe.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8928, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
I-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo seyunithi ye-ID 281474980642816 (chwetheza idatha engqindilili): Iphepha (1:24) alinakwenziwa. Bona ezinye iimpazamo ngeenkcukacha.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8939, iNqanaba 16, i-State 98, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 60, i-ID yesalathiso 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo le-ID 281474980642816 (chwetheza idatha kumqolo), iphepha (1:24). Uvavanyo (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) aluphumelelanga. Amaxabiso angama-2057 kunye no -4.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8939, iNqanaba 16, i-State 98, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 60, i-ID yesalathiso 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo le-ID 281474980642816 (chwetheza idatha kumqolo), iphepha (1:24). Uvavanyo (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) aluphumelelanga. Amaxabiso angama-2057 kunye no -4.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8976, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo le-ID 281474980642816 (chwetheza idatha kumqolo) Iphepha (1:24) alibonwanga kwiskeni nangona umzali walo (1: 43) nangaphambili (1: 213) ebhekisa kuyo. Jonga naziphi na iimpazamo zangaphambili.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8978, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 60, isazisi se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo seyunithi ye-ID 281474980642816 (uhlobo lwedatha emgceni). Iphepha (1: 210) lilahlekile kwisalathiso esivela kwiphepha langaphambili (1:24). Ingxaki yokudibana kwetyathanga.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8964, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo le-ID 71776119065149440 (chwetheza idatha ye-LOB). Idatha engafakwanga kumqolo kwiphepha (1: 369), slot 0, isicatshulwa ID 742981632 asichazwanga.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8964, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo le-ID 71776119065149440 (chwetheza idatha ye-LOB). Idatha engafakwanga kumqolo kwiphepha (1: 370), slot 0, isicatshulwa ID 742981632 asichazwanga.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8964, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 60, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474980642816, isabelo secandelo le-ID 71776119065149440 (chwetheza idatha ye-LOB). Idatha engafakwanga kumqolo kwiphepha (1: 371), slot 0, isicatshulwa ID 742981632 asichazwanga.
Impazamo ilungisiwe.
Kukho imigca engama-203 kumaphepha angama-20 yento "sys.sysobjvalues".
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-8 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.sysobjvalues' (into ID 60).
I-CHECKDB ilungelelanise iimpazamo zolwabiwo ezili-0 kunye neempazamo ezi-8 zokungqinelana kwitafile 'sys.sysobjvalues' (into ye-ID 60).
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscscsegsegments'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syscscsegsegments".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscsdictionaries'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syscsdictionaries”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysclsobjs'.
Ili-16 imiqolo kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysclsobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrowsetrefs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysrowsetrefs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysremsvcbinds'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysremsvcbinds”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmitqueue'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxmitqueue".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrts'.
Kukho imigca eli-1 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysrts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysconvgroup'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysconvgroup”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdesend'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysdesend".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdercv'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysdercv”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysslelejjrefs'.
Kukho imigca eli-171 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysslelejjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysmultiobjrefs'.
Kukho imigca eli-107 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysmultiobjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysguidrefs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysguidrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfoqueues'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfoqueues".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syschildinsts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syschildinsts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscompfragments'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscompfragments".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftsemanticsdb'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysftsemanticsdb”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftstops'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysftstops".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftproperties'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysftproperties".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmitbody'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxmitbody".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfos'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfos".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysqnames'.
Kukho imigca engama-98 kwiphepha eli-1 lezinto "ii-sys.sysqnames".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlcomponent'.
Kukho imigca eli-100 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlcomponent".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlfacet'.
Kukho imigca eli-112 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlfacet".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlplacement'.
Kukho imigca eli-19 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlplacement".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysobjkeycrypts'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysobjkeycrypts”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysasymkeys'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysasymkeys".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syssllides'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syssqlguides".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbinsubobjs'.
Kukho imiqolo emi-3 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysbinsubobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syssoftobjrefs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syssoftobjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_plan'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.plan_persist_plan".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_context_settings'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_context_settings”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobsteps”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_job_history'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_job_history”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_2009058193'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_2009058193".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_2041058307'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_2041058307".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscommittab'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscommittab".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.filetable_updates_2105058535".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_query_text'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_query_text”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_query'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.plan_persist_query".
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-12 zokungaguquguquki kwindawo yedatha 'Impazamo1'.
I-CHECKDB iqulunqe iimpazamo zolwabiwo-0 kunye neempazamo ezi-12 zokungqinelana kwindawo yedatha 'Impazamo1'
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xb7bd14b3; eyona: 0xb7df14b2). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:24) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000030000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xb7bd14b3; eyona: 0xb7df14b2). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:24) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000030000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xb7bd14b3; eyona: 0xb7df14b2). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:24) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000030000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xc8e2ed96; eyiyo: 0xb8a2f3df). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:63) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000007e000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xc8e2ed96; eyiyo: 0xb8a2f3df). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:63) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000007e000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xc8e2ed96; eyiyo: 0xb8a2f3df). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:63) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000007e000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xc8e2ed96; eyiyo: 0xb8a2f3df). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:63) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000007e000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.

apho 'Impazamo1' ligama ledatha eyonakeleyo ye-MDF elungiswa.

UMsg 8945 ibonisa impazamo yetafile eyimpazamo yokungaguquguquki.

Isikrini somyalezo wemposiso:

Ingcaciso echanekileyo:

Kwi SQL Server Isiseko sedatha seMDF, zininzi iitafile zenkqubo isetyenziselwa ukugcina ubume kunye nedatha yemeta yedatha.

Xa i-CHECKDB ifumanisa ukuba kukho ukungangqinelani kwenye yeetafile zenkqubo, iya kunika ingxelo ngempazamo Msg 8945, 8978, 8928, 8939, njl. kwaye uzame ukulungisa iimpazamo. Ukuba ayinakulungisa impazamo, ukubuyisela kwakhona kuyasilela kwaye kuya kukhokelela kwiimpazamo ezininzi, ezinje nge UMsg 824.

Ungayisebenzisa imveliso yethu DataNumen SQL Recovery ukubuyisa idatha kwifayile eyonakeleyo ye-MDF kunye nokusombulula le mpazamo.

Iifayile zeSampulu:

Isampulu iifayile ze-MDF ezonakeleyo eziza kubangela UMsg 8945 imposiso:

SQL Server Inguqulelo Ifayile ye-MDF eyonakeleyo Ifayile ye-MDF elungiswe DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Impazamo5.mdf Impazamo5_fixed.mdf