Triệu chứng:

Khi mở tài liệu Word bị hỏng bằng Microsoft Word 2003, bạn thấy thông báo lỗi sau:

Word đã gặp lỗi khi cố mở tệp.

Hãy thử những gợi ý này.
* Kiểm tra quyền của tệp đối với tài liệu hoặc ổ đĩa.
* Đảm bảo có đủ bộ nhớ và dung lượng đĩa trống.
* Mở tệp bằng trình chuyển đổi Khôi phục Văn bản.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình mẫu của thông báo lỗi:

Word đã gặp lỗi khi cố mở tệp.

Nhấp vào nút “OK” để đóng hộp thông báo.

Giải thích chính xác:

Khi một số phần của tài liệu Word bị hỏng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi được đề cập ở trên. Và nếu lỗi nghiêm trọng và Word không thể khôi phục nó, bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Word Repair để sửa chữa tài liệu Word và giải quyết lỗi này.

Đôi khi Word sẽ có thể khôi phục các phần nội dung từ tài liệu bị hỏng, nhưng các phần còn lại không thể khôi phục được. Trong trường hợp như vậy, bạn cũng có thể sử dụng DataNumen Word Repair để phục hồi các bộ phận này.

Tệp mẫu:

Tệp tài liệu Word bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. Error6_1.doc

Tệp được sửa chữa bằng DataNumen Word Repair: Error6_1_fixed.doc