Triệu chứng:

Khi mở tài liệu Word bị hỏng bằng Microsoft Word, bạn sẽ KHÔNG thấy bất kỳ thông báo lỗi nào, nhưng một số ảnh trong tài liệu không thể hiển thị.
Giải thích chính xác:

Khi tài liệu bị hỏng không nghiêm trọng, thì Word vẫn có thể mở được. Tuy nhiên, nếu ảnh được lưu trữ trong tài liệu Word bị hỏng, chúng sẽ không hiển thị trong tài liệu đã mở. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Word Repair để sửa chữa tài liệu Word và khôi phục ảnh bị thiếu.

Tệp mẫu:

Tệp tài liệu Word bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. Error3_1.docx

Tệp được sửa chữa bằng DataNumen Word Repair: Error3_1_fixed.doc