Triệu chứng:

Khi bạn cố gắng sao chép hoặc di chuyển các mục từ thư mục này sang thư mục khác hoặc từ tệp PST này sang tệp PST khác, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể di chuyển các mục. Không thể di chuyển mục này. Nó đã được di chuyển hoặc đã bị xóa, hoặc quyền truy cập đã bị từ chối.

or

Không thể di chuyển các mục. Không thể di chuyển mục. Bản gốc đã bị di chuyển hoặc bị xóa hoặc quyền truy cập bị từ chối.

or

Không thể di chuyển các mục. Không thể hoàn thành hoạt động. Một hoặc nhiều giá trị tham số không hợp lệ.

or

 Không thể di chuyển một số mục. Chúng đã được di chuyển hoặc bị xóa hoặc quyền truy cập bị từ chối.

Giải thích chính xác:

Lỗi này xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:

  • Tệp Outlook PST của bạn bị hỏng.
  • Một số thuộc tính của các mục có thể bị hỏng hoặc không hợp lệ, điều này làm cho hoạt động sao chép hoặc di chuyển không thành công.

Đối với cả hai trường hợp, bạn cần sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Outlook Repair để sửa chữa tệp và giải quyết vấn đề.

Tài liệu tham khảo: