Sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi

Thông tin, tác phẩm nghệ thuật, văn bản hoặc hình ảnh (gọi chung là “Tài liệu”) có trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng Tài liệu cho mục đích cá nhân hoặc giáo dục. Bạn không thể sửa đổi hoặc sử dụng Tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác mà không DataNumen, Inc. sự cho phép. Trừ khi được cung cấp bên dưới, bạn không được tái xuất bản, tái bản, post hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào trên trang web này.

Bạn có thể in Tài liệu trên trang web này chỉ cho mục đích cá nhân hoặc giáo dục và bạn phải bao gồm bất kỳ thông báo bản quyền nào ban đầu được đính kèm với Tài liệu trong tất cả các bản sao.

Bất kỳ phần mềm máy tính nào có thể tải xuống hoặc có sẵn từ trang web này đều được cấp phép tuân theo các điều khoản của ứng dụngcabthỏa thuận cấp phép le.

Các tài liệu có trên trang web này được biên soạn bởi DataNumen, Inc. từ nhiều nguồn khác nhau và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Các trang web được liên kết từ trang web này

Các trang web được liên kết từ trang web này không thuộc DataNumen, Inc. điều khiển và DataNumen, Inc. không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào có sẵn tại các trang web liên kết đó. DataNumen, Inc. không có ý định các liên kết trên trang web này là giới thiệu hoặc xác nhận của các thực thể được liên kết và chỉ được cung cấp để thuận tiện.

Giới hạn trách nhiệm và bảo hành

KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ RỦI RO CỦA KHÁCH HÀNG. DataNumen, Inc. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI THÔNG TIN, DỊCH VỤ, TRUY CẬP KHÔNG CHẮC CHẮN HOẶC CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM DataNumen, Inc. PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP CHO KHÁCH HÀNG VÀ CÁC KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ. ĐẶC BIỆT, DataNumen, Inc. TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI:
(1) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CÓ SN, CHÍNH XÁC HOẶC NỘI DUNG CỦA THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ; VÀ (2) BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TIÊU ĐỀ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH KHẢ NĂNG HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG HẠI nào gây ra bởi BẤT KỲ VIỆC THỰC HIỆN NÀO, LỖI LỖI, SỢ HÃI, XÓA, DEFECT, VIRUS MÁY TÍNH, PHẦN MỀM HOẶC BỎ LỠ HOẶC TRUY CẬP KHÔNG HỢP PHÁP. KHÁCH HÀNG CẢM NHẬN CỤ THỂ RẰNG DataNumen, Inc. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI KHÓ KHĂN, NGOẠI LỆ HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC BÊN THỨ BA KHÁC VÀ RẰNG RỦI RO THƯƠNG MẠI TỪ CÁC KẾT QUẢ ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG.

CŨNG KHÔNG DataNumen, Inc. BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CỦA ĐẠI LÝ, CÔNG TY LIÊN QUAN HOẶC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA NÓ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐÚNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG CÓ THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NGOÀI BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO . KHÁCH HÀNG TẠI ĐÂY CẢM ƠN RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA MỤC NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ.