Triệu chứng:

Khi đính kèm cơ sở dữ liệu .MDF trong SQL Server, bạn thấy thông báo lỗi sau:

SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: trang bị rách (chữ ký dự kiến: 0x ########; chữ ký thực: 0x #######). Nó xảy ra khi đọc trang (#: #) trong cơ sở dữ liệu ID # tại offset ### trong tệp 'xxxx.mdf'. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.

trong đó 'xxx.mdf' là tên của tệp MDF đang được truy cập.

Đôi khi cơ sở dữ liệu .MDF của bạn có thể được đính kèm thành công. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng thực thi một câu lệnh SQL, chẳng hạn như

CHỌN * TỪ [TestDB]. [Dbo]. [Test_table_1]

bạn cũng sẽ nhận được thông báo lỗi ở trên.

Ảnh chụp màn hình thông báo lỗi:

Giải thích chính xác:

Dữ liệu trong tệp MDF được lưu trữ dưới dạng trang, mỗi trang là 8KB. SQL Server sử dụng hai cơ chế để đảm bảo tính nhất quán và tích hợp của dữ liệu trong trang, đó là tổng kiểm tra hoặc trang bị rách. Cả hai đều là tùy chọn.

If SQL Server thấy các trang bị rách đối với một số trang dữ liệu không hợp lệ thì nó sẽ báo lỗi này.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen SQL Recovery để khôi phục dữ liệu từ tệp MDF bị hỏng và giải quyết lỗi này.

Các tệp mẫu:

Mẫu tệp MDF bị hỏng sẽ gây ra lỗi:

SQL Server phiên bản Tệp MDF bị hỏng Tệp MDF được cố định bởi DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2005 Error5_1.mdf Error5_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 R2 Error5_2.mdf Error5_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Error5_3.mdf Error5_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Error5_4.mdf Error5_4_fixed.mdf