Triệu chứng:

Khi sử dụng DBCC CheckDB hoặc CheckTable để sửa chữa cơ sở dữ liệu .MDF bị hỏng, bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau:
Không thành công: (- #######) Thực hiện truy vấn “DBCC CHECKDB (xxxx) WITH NO_INFOMSGS” không thành công với lỗi sau: “xxxx”.

or

Đã phát hiện lỗi I / O (ID trang không hợp lệ) khi đọc ở độ lệch 0x ###### trong tệp 'xxxx.mdf'.

trong đó 'xxxx.mdf' là tên của tệp MDF đang được truy cập.

Giải thích chính xác:

CheckDB và CheckTable chỉ có thể sửa cơ sở dữ liệu MDF với các lỗi nhỏ. Đối với các trường hợp hỏng nặng, bạn cần sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen SQL Recovery để khôi phục dữ liệu.

Mua ngayBảo đảm sự hài lòng 100%

Tài liệu tham khảo: