DataNumen SQL Recovery So sánh cạnh tranh

Lưu ý: Most có thể tải xuống tệp dữ liệu cho các trường hợp kiểm tra. Đối với một số tệp rất lớn, bạn có thể lấy nó bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể cung cấp tất cả thông tin công nghệ chi tiết về các thử nghiệm và thống kê, để đảm bảo việc so sánh là công bằng.

DataNumen SQL Recovery 5.9 SQL Server
DBCC CHECKDB &
CÓ THỂ KIỂM TRA
Phục hồi cho SQL Server 4.7 Tiện ích phục hồi và sửa chữa cơ sở dữ liệu Kernel SQL 13.5.1 Stellar Phoenix SQL Recovery 5.0 Công cụ sửa chữa cơ sở dữ liệu SQL 6.0 Hộp công cụ khôi phục cho SQL Server 2.1.5 Phục hồi ApexSQL 2014.01.1112 SysTools SQL Recovery 6 QuickData MDF phục hồi 5.5 Phục hồi nhanh chóng cho SQL Server Recoveryfix cho SQL Database Recovery 12.03

Tỷ lệ thu hồi

Tỷ lệ phục hồi trung bình * 92.60% 1.27% 8.78% 8.88% 8.88% 8.88% 63.24% 8.81% 8.88% 8.88% 3.80% 10.72%
Trường hợp 1
(Tệp MDF bị hỏng 5MB trong SQL Server Định dạng 2005)
88.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 2
(Tệp MDF bị hỏng 50MB trong SQL Server Định dạng 2005)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 3
(Tệp MDF bị hỏng 100MB trong SQL Server Định dạng 2008)
100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Trường hợp 4
(Tệp MDF bị hỏng 500MB trong SQL Server Định dạng 2008)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 5
(Tệp MDF bị hỏng 1GB trong SQL Server Định dạng 2008R2)
100.00% 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 53.28% 0.00% 0.20% 0.20% 0.00% 0.20%
Trường hợp 6
(Tệp MDF bị hỏng 2GB trong SQL Server Định dạng 2008R2)
100.00% 0.00% 49.60% 50.60% 50.60% 50.60% 53.26% 50.10% 50.60% 50.60% 0.00% 69.00%
Trường hợp 7
(Tệp MDF bị hỏng 4GB trong SQL Server Định dạng 2012)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 8
(Tệp MDF bị hỏng 8GB trong SQL Server Định dạng 2012)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 9
(Tệp MDF bị hỏng 10GB trong SQL Server Định dạng 2014)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 10
(Tệp MDF bị hỏng 15GB trong SQL Server Định dạng 2012)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 32bit
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Có Có Có Có Có Có Windows Vista không được hỗ trợ Windows XP /
Máy chủ 2003
không được hỗ trợ
Có Có Có Có
Windows 64bit
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Có Có Windows 8 không được hỗ trợ Có Có Có Windows Server 2008 / Vista không được hỗ trợ cửa sổ
Máy chủ 2003
không được hỗ trợ
Có Có Có Có

SQL Server Hỗ trợ

32bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
64bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Có Có SQL Server 2014 không được hỗ trợ Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Hỗ trợ định dạng tệp đầu vào / đầu ra

Nhập tệp MDF được tạo bởi 32bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có SQL
Máy chủ 2008R / 2012 /
2014
không được hỗ trợ
Có
Nhập tệp MDF được tạo bởi 64bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có SQL
Máy chủ 2008R / 2012 /
2014 không được hỗ trợ
Có
Tệp đầu ra ở định dạng MDF và định dạng văn bản thuần SQL Có SQL thuần túy
văn bản không được hỗ trợ
Có Có MDF không được hỗ trợ Có Có Có Có Có MDF không được hỗ trợ Có

Hỗ trợ tệp MDF lớn

Khôi phục các tệp MDF có dung lượng lớn tới 16 TB Có Có Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không

Khả năng phục hồi đối tượng

Khôi phục cấu trúc và dữ liệu trong bảng Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Hỗ trợ tất cả các loại dữ liệu Loại XML không được hỗ trợ Có Loại XML không được hỗ trợ Loại XML không được hỗ trợ Loại XML không được hỗ trợ ntext, nvariant,
sql_variant, varbinary

Loại XML không được hỗ trợ
Có Có ntext, nchar,
nvarchar,
varbinary,
sql_variant,
các loại xml
không được hỗ trợ
ntext, nchar,
nvarchar,
varbinary,
sql_variant,
các loại xml
không được hỗ trợ
ntext, nvarchar,
varchar, văn bản,
tiền nhỏ,
hình ảnh,
các loại xml
không được hỗ trợ
loại xml không được hỗ trợ
Hỗ trợ cột thưa thớt Có Có
(chỉ hỗ trợ SQL Server Định dạng 2008)
Không Có Không Không Không Không Không Không Có
Khôi phục các bản ghi đã xóa Có Không Không Không Không Có Không Không Có Có Không Không
Khôi phục nhiều tệp, bao gồm tệp MDF và các tệp NDF liên quan Có Có Không Không Có Có Không Không Có Có Không Không

Các tính năng khác

Hỗ trợ sửa chữa các tệp MDF trên phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, Zip đĩa, CDROM, v.v. Có Có Không Có Có Không Không Không Không Không Không Có
Hỗ trợ sửa chữa hàng loạt tệp MDF. Có Có Có Không Không Không Có Có Không Không Không Không
Hỗ trợ tìm và chọn các tập tin MDF được sửa chữa trên máy tính cục bộ, theo một số tiêu chí tìm kiếm. Có Không Có Không Có Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ tích hợp với Windows Explorer, vì vậy bạn có thể sửa chữa tệp MDF bằng menu ngữ cảnh của Windows Explorer một cách dễ dàng. Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ thao tác kéo và thả. Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ các tham số dòng lệnh (DOS prompt). Có Có Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không