Bộ khôi phục dữ liệu Bộ khôi phục dữ liệu tích hợp

DataNumen Office Repair Hình chụp

DataNumen Office Repair

Bộ phục hồi dữ liệu cho các ứng dụng Microsoft Office, bao gồm Microsoft Access, Excel, Word, Outlook và PowerPoint.

Chi tiết
DataNumen Archive Repair Hình chụp

DataNumen Archive Repair

Lưu trữ bộ khôi phục dữ liệu, bao gồm các công cụ khôi phục để bị hỏng Zip và lưu trữ SFX, RAR kho lưu trữ, Unix TAR kho lưu trữ và Microsoft CAB tài liệu lưu trữ.

Chi tiết
DataNumen Database Recovery Hình chụp

DataNumen Database Recovery

Bộ khôi phục cơ sở dữ liệu, bao gồm các công cụ khôi phục cho cơ sở dữ liệu Microsoft Access bị hỏng và DBF cơ sở dữ liệu.

Chi tiết