Cơ sở dữ liệu Phần mềm khôi phục cơ sở dữ liệu

DataNumen SQL Recovery Hình chụp

DataNumen SQL Recovery

Sửa chữa Microsoft bị hỏng SQL Server Cơ sở dữ liệu MDF.

Chi tiết
DataNumen DBF Repair Hình chụp

DataNumen DBF Repair

Sửa lỗi dBase, FoxBase, FoxPro và Visual FoxPro bị hỏng DBF các tập tin.

Chi tiết
DataNumen Oracle Recovery Hình chụp

DataNumen Oracle Recovery

Khôi phục bị hỏng Oracle DBF các tệp cơ sở dữ liệu.

Chi tiết