Lưu trữ / Sao lưu Phần mềm khôi phục lưu trữ và sao lưu

DataNumen Zip Repair Hình chụp

DataNumen Zip Repair

Sửa chữa và phục hồi bị hỏng Zip và các tệp tự giải nén (SFX).

Chi tiết
DataNumen RAR Repair Hình chụp

DataNumen RAR Repair

Sửa chữa và phục hồi bị hỏng RAR và các tệp tự giải nén (SFX).

Chi tiết
DataNumen BKF Repair Hình chụp

DataNumen BKF Repair

Sửa chữa và khôi phục bản sao lưu Microsoft bị hỏng (BKF) các tập tin.

Chi tiết
DataNumen CAB Repair Hình chụp

DataNumen CAB Repair

Sửa chữa và phục hồi bị hỏng CAB tài liệu lưu trữ.

Chi tiết
DataNumen TAR Repair Hình chụp

DataNumen TAR Repair

Sửa chữa và phục hồi Unix bị hỏng TAR tài liệu lưu trữ.

Chi tiết