Triệu chứng:

Khi bạn cố gắngtart Outlook, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể hiển thị thư mục. Không thể truy cập tệp xxxx.pst. Quyền truy cập bị từ chối.

trong đó 'xxxx.pst' là tên của tệp Outlook PST sẽ được tải.

Giải thích chính xác:

Khi tệp PST bị hỏng và Outlook không thể đọc hiberarchy thông tin từ tệp, nó sẽ hiển thị lỗi này. Hãy sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Outlook Repair để sửa chữa tệp PST bị hỏng và giải quyết sự cố.

Tài liệu tham khảo: