Triệu chứng:

Khi bạn start Microsoft Outlook hoặc khi bạn cố gắng mở tệp thư mục cá nhân (PST), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể truy cập PST - 0x80040116

trong đó 'Outlook.pst' là tên của tệp Outlook PST sẽ được mở hoặc tải.

Giải thích chính xác:

Lỗi này xảy ra nếu chỉ mục của tệp PST bị hỏng. Và bạn phải sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Outlook Repair để sửa chữa tệp PST bị hỏng và giải quyết sự cố.

Tài liệu tham khảo: