Triệu chứng:

  1. Bạn sử dụng Công cụ sửa chữa hộp thư đến Outlook (Scanpst.exe) để sửa tệp thư mục cá nhân Outlook (PST) bị hỏng hoặc bị hỏng.
  2. Công cụ cho biết tệp PST đã được sửa chữa hoàn toàn.
  3. Bạn mở tệp PST cố định trong Outlook, nhưng thấy không có mục nào trong đó hoặc các mục bạn muốn không được phục hồi.

Giải thích chính xác:

Tệp PST bị hỏng và bị hỏng nặng. Do đó, Công cụ sửa chữa hộp thư đến (Scanpst) không thể khôi phục các mục bạn muốn.

Bạn nên sử dụng DataNumen Outlook Repair để sửa chữa tệp PST bị hỏng. Với phương pháp lập trình và thuật toán phức tạp, DataNumen Outlook Repair sẽ luôn phục hồi most của dữ liệu có thể khôi phục tạo thành tệp PST bị hỏng, vì vậy nó là công cụ khôi phục Outlook tốt nhất trên thị trường.

Tệp mẫu:

Tệp PST bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. Outlook_3.pst

Tệp được khôi phục bởi DataNumen Outlook Repair: Outlook_3_fixed.pst

Tài liệu tham khảo: