Triệu chứng:

Khi bạn sử dụng Công cụ sửa chữa hộp thư đến Outlook (Scanpst.exe) để sửa tệp thư mục cá nhân Outlook (PST) bị hỏng hoặc bị hỏng, thay vì thực hiện tác vụ sửa chữa, công cụ sẽ bị treo liên tục và không phản hồi lệnh của người dùng. Nếu bạn mở Windows Task Manager, bạn sẽ thấy trạng thái của ứng dụng là “Không phản hồi”. Nếu bạn tắt ứng dụng bất thường và thay đổitart nó để sửa chữa lại cùng một tập tin, bạn sẽ luôn nhận được cùng một kết quả.

Giải thích chính xác:

Sự hỏng hóc hoặc hư hỏng của tệp PST là rất nặng nề và phức tạp. Khi Công cụ sửa chữa hộp thư đến (Scanpst) cố gắng sửa chữa tệp, nó sẽ chạy vào các vòng lặp không ngừng nghỉ và không thể sửa chữa tệp nữa.

Bạn nên sử dụng DataNumen Outlook Repair để sửa chữa tệp PST bị hỏng. Với phương pháp lập trình và thuật toán phức tạp, DataNumen Outlook Repair sẽ luôn phục hồi most của dữ liệu có thể khôi phục tạo thành tệp PST bị hỏng, vì vậy nó là công cụ khôi phục Outlook tốt nhất trên thị trường.

Tài liệu tham khảo: