Triệu chứng:

Sau khi Microsoft Outlook tải email xuống máy tính cục bộ của bạn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể truy cập tệp xxxx.pst. Lỗi dữ liệu. Kiểm tra dự phòng theo chu kỳ.

hoặc:

Kiểm tra số dư chu kỳ lỗi dữ liệu)

trong đó 'xxxx.pst' là tên tệp Outlook PST của bạn.

Bạn có thể không xem được một số email đã tải xuống. Khi bạn nhấp vào thư mục Các mục đã Xóa, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi 0x80040116

Giải thích chính xác:

Sự cố này có thể xảy ra nếu tệp PST của bạn bị hỏng. Bạn cần sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Outlook Repair để sửa chữa tệp PST bị hỏng và giải quyết sự cố.

Tài liệu tham khảo: