DataNumen Outlook Repair So sánh cạnh tranh

DataNumen Outlook Repair 8.5
scanpst
(dành cho Outlook 2007)
Kernel Outlook PST Repair 7.05.01 Hộp công cụ phục hồi cho Outlook 1.0.11.33 Stellar Phoenix Outlook PST Repair 4.0 EasyRecovery Professional 6.21 OutlookFix 2.47 Phục hồi cho Outlook 3.0 R-Mail cho Outlook 1.5 DiskInternals Outlook Recovery 2.2 Phục hồi Outlook dễ dàng 1.6 Disk Doctors Outlook Mail Recovery (.pst) 2.0.1 Khôi phục email của tôi 5.02

Tỷ lệ thu hồi

Tỷ lệ phục hồi trung bình * 95.7% 1.26% 1.26% 1.26% 1.81% 1.83% 8.63% 19.82% 0.00% 53.24% 0.00% 1.82% 1.39%
Trường hợp 1
(Tệp PST bị hỏng 5MB ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10% 0.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 2
(Tệp PST bị hỏng 50MB ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 3
(Tệp PST bị hỏng 100MB ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.60% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 4
(Tệp PST bị hỏng 500MB ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 5
(Tệp PST bị hỏng 1GB ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.60% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 6
(Tệp PST bị hỏng 2GB ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.60% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 7
(Tệp PST bị hỏng 4GB ở định dạng Unicode) Phần 1 Phần 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% 54.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 8
(Tệp PST bị hỏng 8GB ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 9
(Tệp PST bị hỏng 10GB ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% 0.00% 67.30% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 10
(Tệp PST bị hỏng 15GB ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 0.00% 75.70% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 11
(Tệp PST bị hỏng 5MB ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.40% 48.00% 0.00% 62.60% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 12
(Tệp PST bị hỏng 50MB ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.50% 50.40% 0.00% 55.40% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 13
(Tệp PST bị hỏng 100MB ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.90% 53.00% 0.00% 53.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 14
(Tệp PST bị hỏng 500MB ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.10% 46.70% 0.00% 54.70% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 15
(Tệp PST bị hỏng 1GB ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.80% 48.50% 0.00% 52.90% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 16

(Tệp PST bị hỏng 2GB ở định dạng không phải Unicode)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% 50.30% 0.00% 51.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 17
(Tệp PST bị hỏng 4GB ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.30% 10.30% 0.00% 19.10% 0.00% 19.30% 0.30% 10.20% 2.50%
Trường hợp 18
(Tệp PST bị hỏng 4GB ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.60% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.50% 100.00% 100.00%

Hỗ trợ hệ điều hành

Tất cả các phiên bản của Windows 32bit Có Có 98 / ME không được hỗ trợ Máy chủ 2008 không được hỗ trợ 98 / ME / Vista không được hỗ trợ 98 / ME / 2000 không được hỗ trợ 98 / ME không được hỗ trợ 95, 98, ME không được hỗ trợ Có 98/2000 không được hỗ trợ 98 / ME không được hỗ trợ 98 / ME không được hỗ trợ 98 / ME / 2000 không được hỗ trợ
Tất cả các phiên bản của Windows 64bit Có Có Có Máy chủ 2008 không được hỗ trợ Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Hỗ trợ định dạng Outlook và PST

Tất cả các phiên bản của Outlook Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Định dạng Outlook 97-2002 không phải Unicode Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Có
Outlook 2003-2010 Định dạng Unicode Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Người dùng có thể chọn tệp PST đầu ra ở định dạng không phải Unicode hoặc định dạng Unicode Có Không Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không
Chuyển đổi định dạng không phải Unicode sang định dạng Unicode Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Chuyển đổi định dạng Unicode sang định dạng không phải Unicode Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Khôi phục các tệp PST được mã hóa mà không cần mật khẩu Có Có Mã hóa cao (mã hóa tốt nhất) không được hỗ trợ Có Có Có Mã hóa cao (mã hóa tốt nhất) không được hỗ trợ Có Mã hóa cao (mã hóa tốt nhất) không được hỗ trợ Có Mã hóa cao (mã hóa tốt nhất) không được hỗ trợ Có Mã hóa cao (mã hóa tốt nhất) không được hỗ trợ

Hỗ trợ tệp PST lớn

Giải quyết sự cố tệp PST 2GB quá khổ không mất dữ liệu Có Không Có Không Có Có Có Không Có Không Có Có Có
Hỗ trợ các tệp PST lớn tới 16777216 TB Có Không Không Có Có Không Không Có Không Không Có Có Không
chia tệp PST lớn thành nhiều tệp nhỏ Có Không Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không

Khả năng phục hồi đối tượng

Khôi phục tất cả các loại đối tượng trong tệp PST, bao gồm thư, thư mục, posts, cuộc hẹn, yêu cầu họp, liên hệ, danh sách phân phối, nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ, tạp chí và ghi chú Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Khôi phục tất cả các thuộc tính trong các đối tượng, chẳng hạn như chủ đề, nội dung thư, đến, từ, cc, bcc, ngày, v.v. Có Có Có Có cc, bcc không được hỗ trợ Không bcc không được hỗ trợ Có Có chủ đề, từ, cc, bcc không được hỗ trợ Có Có Có
Khôi phục thư ở định dạng văn bản thuần túy, RTF và HTML Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Có
Khôi phục các tệp đính kèm, bao gồm các tài liệu và hình ảnh được đính kèm trong thư và được nhúng trong các phần thân HTML Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Khôi phục các đối tượng được nhúng, chẳng hạn như một thư khác, Trang tính Excel, tài liệu Word, v.v. Có Có Thư được nhúng không được hỗ trợ Thư được nhúng không được hỗ trợ Thư được nhúng không được hỗ trợ Không Có Không Có Có Có Có Có
Khôi phục các mục Outlook đã xóa, bao gồm thư, thư mục, posts, cuộc hẹn, yêu cầu họp, liên hệ, danh sách phân phối, nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ, tạp chí và ghi chú. Có Không Có Không Có Không Không Không Không Không Có Không Không

Các tính năng khác

Khôi phục dữ liệu Outlook từ các tệp VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) (*. Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. Vhd), các tệp Acronis True Image (*. Tib), Norton Ghost tệp (*. gho, * .v2i), tệp Windows NTBackup (*.bkf), Tệp hình ảnh ISO (*. Iso), tệp hình ảnh trên đĩa (*. Img), tệp hình ảnh CD / DVD (*. Bin), tệp Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) (*. Mdf) và tệp hình ảnh Nero (* .nrg) Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Khôi phục các tệp PST trên phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, Zip đĩa, CDROM, v.v. Có Không Không Không Không Không Không Không Có Có Không Không Không
Khôi phục hàng loạt tệp PST Có Không Không Không Không Có Có Không Không Có Không Không Không
Hỗ trợ tìm và chọn các tệp PST sẽ được sửa chữa trên máy tính cục bộ Có Không Không Có Có Không Không Không Có Có Không Có Không
Hỗ trợ menu ngữ cảnh của Windows Explorer Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ thao tác kéo và thả Có Không Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ các tham số dòng lệnh (dấu nhắc DOS) Có Không Không Có Không Không Có Có Có Có Có Có Có