Phục hồi Outlook Express Dữ liệu từ Temporary Tệp

Thời Gian Outlook Express nén một tệp .dbx, nó sẽ tạo ra một nhịp độrary tệp .dbt trong cùng thư mục với tệp .dbx. Ví dụ: nếu bạn là tệp Inbox.dbx nhỏ gọn, thì nhịp độrartệp y sẽ là Inbox.dbt.

Khi lỗi xảy ra trong quá trình thu gọn và bạn không thể truy cập vào thư mục thư của mình nữa, bạn cũng không thể khôi phục dữ liệu mong muốn từ tệp .dbx, thì vẫn có thể khôi phục dữ liệu của bạn theo nhịp độrary tệp .dbt, như sau:

  1. Định vị thư mục chứa tệp .dbx.
  2. Kiểm tra xem có nhịp độ khôngrary .dbt tệp trong cùng một thư mục.
  3. Nếu có, hãy đổi tên nó thành một tệp khác có phần mở rộng tệp .dbx, ví dụ: nếu tệp .dbt được gọi là Inbox.dbt, thì bạn có thể đổi tên nó thành InboxTemp.dbx.
  4. Sử dụng DataNumen Outlook Express Repair để quét tệp InboxTemp.dbx và khôi phục email từ tệp đó.