Bạn có thể nhận được các bản nâng cấp miễn phí trong vòng một tháng sau khi mua sản phẩm của chúng tôi. Sau đó, để nâng cấp bản sao của bạn DataNumen sản phẩm, bạn cần phải đăng ký Gói hỗ trợ và bảo trì hàng năm hoặc trả một khoản phí nâng cấp nhỏ, thường là một phần nhỏ so với giá sản phẩm ban đầu, để nâng cấp lên phiên bản mới.

Vui lòng gửi yêu cầu nâng cấp cùng với ID đặt hàng của bạn tới sales@datanumen.com để chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành việc nâng cấp.