Làm thế nào để hủy kích hoạt giấy phép?

Bạn có thể hủy kích hoạt giấy phép bằng cách:

1. Start phần mềm.
2. Chuyển đến tab “Giới thiệu”.
3. Ở giữa tab, bạn có thể thấy thông tin giấy phép của mình.
4. Vui lòng nhấp vào nút “Hủy kích hoạt Giấy phép” để tạo tệp yêu cầu hủy kích hoạt.
5. Vui lòng gửi tệp cho chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn tất quá trình hủy kích hoạt cho bạn.