Tại sao tôi không thể tìm thấy các email mong muốn hoặc các đối tượng khác trong tệp PST cố định?

Đôi khi các email truy nã của bạn và các đối tượng khác được khôi phục nhưng tên của chúng bị thay đổi hoặc chúng bị chuyển đến một số thư mục đặc biệt như “Recovery_Groupxxx”, do tệp bị hỏng. Vì vậy, để xác minh xem các email hoặc các đối tượng khác có được khôi phục hay không, bạn có thể sử dụng các chủ đề email hoặc các thuộc tính khác của đối tượng để tìm kiếm chúng.

Đối với một thư mục, nếu bạn vẫn nhớ một số email trong thư mục đó, thì bạn có thể tìm kiếm các email này thông qua chủ đề của chúng, sau đó dựa trên kết quả tìm kiếm, tìm thư mục bạn muốn.