Tôi nên làm gì sau khi nhận được phiên bản đầy đủ?

Sau khi bạn mua phiên bản đầy đủ, vui lòng thực hiện như sau:

  1. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản demo, vui lòng gỡ cài đặt nó.
  2. Nếu có bất kỳ tệp nào được tạo bởi phiên bản demo, vui lòng xóa chúng.
  3. Tải xuống phiên bản đầy đủ từ URL được cung cấp trong email gửi.
  4. Cài đặt phiên bản đầy đủ trên máy tính của bạn.
  5. Starở phiên bản đầy đủ, bạn sẽ thấy một hộp thông báo yêu cầu bạn kích hoạt giấy phép.
  6. Sử dụng tên người dùng và khóa cấp phép được cung cấp trong email gửi để kích hoạt giấy phép.
  7. Sử dụng phiên bản đầy đủ để sửa chữa lại tệp bị hỏng GỐC của bạn và nhận tệp đã sửa mới.