Tôi có thể xuất cơ sở dữ liệu cố định ở định dạng Access 95/97 không?

Có, vui lòng làm như sau:

  1. Nhấp vào “Tùy chọn”, sau đó nhấp vào “Tùy chọn nâng cao”.
  2. Chọn “Định dạng cơ sở dữ liệu đầu ra” thành “Định dạng Microsoft Access 95/97”.
  3. Sau đó, bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu Access bị hỏng của mình và sửa chữa nó. Định dạng cơ sở dữ liệu đầu ra sẽ ở định dạng Microsoft Access 95/97.