Tôi có thể sử dụng tệp cố định được tạo bởi phiên bản demo, sau khi nhận được phiên bản đầy đủ không?

Xin lỗi nhưng câu trả lời là KHÔNG. Tệp cố định được tạo bởi phiên bản demo là vô dụng. Sau khi nhận được phiên bản đầy đủ, bạn nên:

  1. Xóa tệp cố định được tạo bởi phiên bản demo.
  2. Sử dụng phiên bản đầy đủ để sửa chữa lại các tập tin bị hỏng ban đầu để có được một tệp cố định mới.