Tôi có thể sử dụng phần mềm của bạn để sửa một tệp Mac bị hỏng không?

. Bạn có thể làm như sau để sửa một tệp Mac bị hỏng hoặc bị hỏng.

1. Đặt DataNumen sản phẩm trên PC / máy tính Windows.
2. Sao chép tệp bị hỏng từ Mac sang PC.
3. Sửa chữa tệp bị hỏng trên PC bằng DataNumen sản phẩm.
4. Sao chép tệp đã cố định trở lại Mac.

Ví dụ: để sửa chữa tài liệu Word của bạn trong máy Mac, vui lòng thực hiện như sau:

1. Đặt DataNumen Word Repair trên PC / máy tính Windows.
2. Sao chép tài liệu Word bị hỏng từ Mac sang PC.
3. Sửa chữa tài liệu Word bị hỏng trên PC bằng DataNumen Word Repair.
4. Sao chép tài liệu Word cố định trở lại Mac.