Tôi có một câu hỏi / vấn đề liên quan đến một trong những bài viết trên blog của bạn. Để làm gì?

Xin lỗi, nhưng chúng tôi là biên chế ngắn Vì vậy chúng tôi làm KHÔNG cung cấp hỗ trợ về các bài viết blog của chúng tôi tại https://www.datanumen.com/blogs/. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến các bài viết blog của chúng tôi, vui lòng cố gắng post chúng trên các diễn đàn trực tuyến liên quan. Để nhận trợ giúp về cách sử dụng và sửa đổi mã VBA trong các bài viết của chúng tôi, bạn cũng có thể post câu hỏi của bạn trên các diễn đàn phát triển trực tuyến liên quan.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hiểu biết của bạn!