Tôi được miễn thuế. Làm thế nào để ngăn chặn thuế bán hàng trong đơn đặt hàng của tôi?

Chúng tôi sử dụng MyCommerce.com và FastSpring.com để xử lý các giao dịch trực tuyến của chúng tôi.

  1. Nếu bạn đặt hàng qua MyCommerce.com, thì trước tiên bạn cần phải thanh toán thuế bán hàng cho đơn hàng của mình. Sau đó, sau khi đơn đặt hàng được chấp thuận, gửi tài liệu chứng nhận được miễn thuế của bạn hoặc ID VAT hoặc GST hợp lệ cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ hoàn lại thuế cho bạn.
  2. Nếu bạn đặt hàng qua FastSpring.com, thì bạn có thể ngăn chặn việc thu thuế trên đơn đặt hàng của bạn bằng cách cung cấp ID VAT hoặc GST hợp lệ của bạn tại thời điểm mua hàng. Trường VAT hoặc GST ID có thể có sẵn hoặc không dựa trên quốc gia của bạn. Các quốc gia từ Châu Mỹ không có trường ID VAT / GST vì nó không áp dụng: 

    Sau đó, các quốc gia từ Châu Âu hoặc Châu Á sẽ có trường ID VAT / GST, như sau:

       

    Bạn có thể nhấp vào “Nhập ID VAD” hoặc Nhập ID GST ”để nhập ID VAT / GST của mình cho phù hợp.Nếu bạn quên nhập ID VAT / GST trong đơn đặt hàng của mình hoặc bạn chỉ có chứng nhận được miễn thuế, thì bạn có thể đặt hàng với thuế bán hàng. Và sau khi đơn đặt hàng được chấp thuận, Liên hệ với chúng tôi để hoàn thuế.