Làm thế nào để đặt hàng phiên bản đầy đủ của một sản phẩm?

Đối với mỗi sản phẩm, có một phiên bản demo miễn phí, có thể được tải xuống từ trang chủ của sản phẩm bằng cách nhấp vào "Tải xuống miễn phí" .

Phiên bản demo sẽ bình thường KHÔNG xuất tệp cố định hoặc áp đặt một số hạn chế trên tệp cố định. Để lấy tệp hoặc loại bỏ các giới hạn, bạn cần nhấp vào "Mua ngay" để đặt hàng phiên bản đầy đủ.

Chúng tôi đồng ý tất cả các thẻ tín dụng chính, Maestro (Anh), giropay (Đức), iDEAL (Hà Lan), Chuyển khoản ngân hàng / chuyển khoản, WebMoney, Đơn đặt hàng, PayPal, Séc, Ghi nợ trực tiếp và Đơn hàng Fax / Điện thoại.

Nếu công ty hoặc tổ chức của bạn quan tâm đến việc cấp phép sản phẩm của chúng tôi cho nhiều người dùng, bạn có thể được giảm giá số lượng lớn và tiết kiệm rất nhiều tiền bằng cách mua nhiều giấy phép cùng nhau.