Chương trình của bạn sẽ mất bao lâu để sửa chữa tệp của tôi?

Nó phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  1. Kích thước tệp của bạn. Nếu tệp của bạn lớn, thì sẽ mất nhiều thời gian để phân tích vì chương trình của chúng tôi sẽ kiểm tra và phân tích từng byte trong tệp của bạn, điều này khá tốn thời gian. Ví dụ: PST 100GB thường sẽ mất khoảng hơn 10 giờ để sửa chữa.
  2. Mức độ phức tạp của tệp của bạn. Nếu có nhiều dữ liệu và chúng được tham chiếu chéo lẫn nhau trong tệp của bạn, thì thường sẽ mất nhiều thời gian hơn để sửa chữa. Ví dụ, một SQL Server Tệp MDF với rất nhiều bảng, chỉ mục và các đối tượng khác thường sẽ mất vài giờ để sửa chữa.
  3. Loại tệp của bạn. Một số định dạng tệp đặc biệt phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian hơn những định dạng khác. Ví dụ, AutoCAD DWG tệp khá phức tạp, vì vậy ngay cả một tệp 5MB DWG tập tin có thể mất vài giờ để sửa chữa.