Chương trình của bạn có hoạt động trên MacOS không?

Mặc dù chương trình của chúng tôi không thể hoạt động trên macOS, nhưng nó vẫn CÓ THỂ sửa chữa các tệp Mac. Mời các bạn xem https://www.datanumen.com/knowledgebase/can-i-use-your-software-to-repair-a-corrupt-mac-file/ để biết thêm thông tin.