Làm thế nào để nâng cấp sản phẩm của tôi?

Vui lòng kiểm tra chính sách nâng cấp.

Đối với phiên bản demo, bạn có thể nâng cấp bằng cách:

  1. Tải xuống phiên bản mới nhất từ ​​trang web của chúng tôi.
  2. Cài đặt phiên bản mới nhất, phiên bản này sẽ gỡ cài đặt phiên bản cũ và sau đó cài đặt phiên bản mới tự động.

Đối với phiên bản đầy đủ, vui lòng gửi cho chúng tôi ID đơn đặt hàng của bạn trong yêu cầu nâng cấp của bạn.

Nếu bạn đủ điều kiện để được nâng cấp miễn phí, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn URL tải xuống của phiên bản đầy đủ, cùng với khóa cấp phép để kích hoạt giấy phép của bạn.

Nếu bạn không đủ điều kiện để được nâng cấp miễn phí, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn URL đặt hàng cho phiên bản nâng cấp để bạn có thể tiếp tục và thanh toán cho việc nâng cấp.