Làm thế nào để gỡ cài đặt phần mềm của bạn?

Bạn có thể gỡ cài đặt phần mềm của chúng tôi bằng cách:

1. nhấp chuột "Start Menu ”

2. nhấp chuột "Tất cả các chương trình".

3. Tìm "DataNumen xxx ” nhóm chương trình cho phần mềm và nhấp vào nó.

4. Nhấp vào “Gỡ cài đặt DataNumen xxx ” subitem dưới nó để gỡ cài đặt phần mềm của chúng tôi hoàn toàn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm điều đó trong bảng điều khiển, như sau:

  1. Nhấp chuột "Bảng điều khiển".
  2. Chọn “Chương trình”> “Chương trình và các tính năng".
  3. Nhấn và giữ (hoặc nhấp chuột phải) vào chương trình bạn muốn xóa và chọn “Gỡ cài đặt” or “Gỡ cài đặt / Thay đổi”. Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để gỡ cài đặt phần mềm của chúng tôi.