Tôi không thể sửa chữa tệp của mình với sản phẩm của bạn, tại sao?

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Nếu có thể, vui lòng gửi cho chúng tôi nhật ký sửa chữa. Để lấy nhật ký sửa chữa, vui lòng thực hiện như sau:

  1. Sửa chữa tệp của bạn
  2. Sau quá trình sửa chữa, nhấp vào nút “Lưu Nhật ký”.
  3. Trong hộp thoại lưu tệp, hãy đảm bảo rằng tùy chọn “Bao gồm thông tin hệ thống” được chọn.
  4. Lưu nhật ký vào một tệp.
  5. Nén tệp bằng WinZip hoặc chiến thắngRAR và gửi cho chúng tôi.

Ngoài ra, vui lòng cho chúng tôi biết lý do tệp của bạn bị hỏng để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.