Tôi có cần gỡ cài đặt phiên bản demo trước khi cài đặt phiên bản đầy đủ không?

Đối với phiên bản mới nhất của sản phẩm của chúng tôi, trình cài đặt phiên bản đầy đủ sẽ tự động gỡ cài đặt phiên bản demo trước khi cài đặt tệp trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình cài đặt, thì tốt hơn bạn nên gỡ cài đặt phiên bản demo trước khi cài đặt phiên bản đầy đủ.