Điều gì xảy ra sau khi tôi gửi đơn đặt hàng?

Nói chung, bạn có thể tải xuống phiên bản đầy đủ của sản phẩm ngay sau khi gửi đơn đặt hàng trực tuyến.

Nếu bạn không nhận được phiên bản đầy đủ của mình… hoặc nếu bạn lost nó (Này, nó xảy ra! 🙂… làm ơn liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi. Vui lòng bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số xác nhận đơn hàng (nếu bạn có).

Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp bạn.