Triệu chứng:

Khi truy cập tệp Outlook PST bằng Microsoft Outlook, bạn thấy thông báo lỗi sau:

Microsoft Outlook đã gặp sự cố và cần đóng lại. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

Giải thích chính xác:

Bất cứ khi nào Microsoft Outlook gặp lỗi hoặc ngoại lệ không mong muốn, nó sẽ báo lỗi này và thoát. Có nhiều lý do khác nhau sẽ làm phát sinh lỗi này, bao gồm lỗi tệp Outlook PST, lỗi trong chương trình Outlook, tài nguyên hệ thống không đủ, thông báo lỗi, v.v.

Nếu lỗi dữ liệu trong tệp Outlook PST gây ra lỗi này, thì bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Outlook Repair để sửa chữa tệp PST bị hỏng và giải quyết sự cố.

Tài liệu tham khảo: