DataNumen Exchange Recovery So sánh cạnh tranh

Lưu ý: Most có thể tải xuống tệp dữ liệu cho các trường hợp kiểm tra. Đối với một số tệp rất lớn, bạn có thể lấy nó bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể cung cấp tất cả thông tin công nghệ chi tiết về các thử nghiệm và thống kê, để đảm bảo việc so sánh là công bằng.

DataNumen Exchange Recovery 8.5
scanpst (dành cho Outlook 2007)
Phục hồi nhân cho OST 7.05.01 
Recovery ToolBox dành cho Outlook 1.3.17.51
Stellar Phoenix Mailbox Exchange Desktop 4.5
EasyRecovery Professional 6.21
Phục hồi cho Outlook 3.0
DiskInternals Outlook Recovery 2.4
OST2PST 2.1
Khôi phục dữ liệu cho OST sang PST 3.10.1

Tỷ lệ thu hồi

Tỷ lệ phục hồi trung bình * 96.78% 7.72% 0.67% 0.33% 4.61% 4.56% 4.56% 51.81% 0.00% 0.00%
Trường hợp 1
(5MB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 2
(50MB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00%
Trường hợp 3
(100MB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.70% 0.00% 0.00%
Trường hợp 4
(500MB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.60% 0.00% 0.00%
Trường hợp 5
(1GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 6
(2GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.80% 0.00% 0.00%
Trường hợp 7
(4GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode) Phần 1 Phần 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
Trường hợp 8
(8GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 9
(10GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.60% 0.00% 0.00%
Trường hợp 10
(15GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.20% 0.00% 0.00%
Trường hợp 11
(5MB bị hỏng OST tệp ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.80% 0.00% 0.00%
Trường hợp 12
(50MB bị hỏng OST tệp ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.90% 0.00% 0.00%
Trường hợp 13
(100MB bị hỏng OST tệp ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.40% 0.00% 0.00%
Trường hợp 14
(500MB bị hỏng OST tệp ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.70% 0.00% 0.00%
Trường hợp 15
(1GB bị hỏng OST tệp ở định dạng không phải Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
Trường hợp 16

(2GB bị hỏng OST tệp ở định dạng không phải Unicode)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.40% 0.00% 0.00%
Trường hợp 17
(4GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2
100.00% 97.00% 0.00% 0.00% 42.00% 41.00% 41.00% 41.10% 0.00% 0.00%
Trường hợp 18
(4GB bị hỏng OST tệp ở định dạng Unicode)
Phần 1 Phần 2
96.00% 96.00% 66.00% 60.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.10% 0.00% 0.00%

Hỗ trợ hệ điều hành

Tất cả các phiên bản của Windows 32bit Có Có 98 / ME không được hỗ trợ 98 / Server 2008 không được hỗ trợ 98 / ME không được hỗ trợ 98 / ME / 2000 không được hỗ trợ 98 / ME không được hỗ trợ Vista không được hỗ trợ Có 98 / ME không được hỗ trợ
Tất cả các phiên bản của Windows 64bit Có Có Có Máy chủ 2008 không được hỗ trợ Có Có Có Vista không được hỗ trợ Có Có

Outlook và OST/ Hỗ trợ định dạng PST

Tất cả các phiên bản của Outlook Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có
Định dạng Outlook 97-2002 không phải Unicode OST Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có
Outlook 2003-2010 Định dạng Unicode OST Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có
Người dùng có thể chọn tệp PST đầu ra ở định dạng không phải Unicode hoặc định dạng Unicode Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Chuyển đổi định dạng không phải Unicode OST sang định dạng Unicode PST Có Không Không Không Không Không Có Không Không Không
Chuyển đổi định dạng Unicode OST sang định dạng không phải Unicode PST Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không

Chó cái OST Hỗ trợ tệp

Giải quyết quá khổ 2GB OST vấn đề về tập tin không mất dữ liệu Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ OST tệp lớn tới 16777216 TB Có Không Không Có Không Không Không Không Không Không
chia lớn OST tệp thành nhiều tệp nhỏ Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không

Khả năng phục hồi đối tượng

Khôi phục tất cả các loại đối tượng trong OST các tệp, bao gồm thư, thư mục, posts, cuộc hẹn, yêu cầu họp, liên hệ, danh sách phân phối, nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ, tạp chí và ghi chú Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có
Khôi phục tất cả các thuộc tính trong các đối tượng, chẳng hạn như chủ đề, nội dung thư, đến, từ, cc, bcc, ngày, v.v. Có Có cc / bcc không được hỗ trợ cc / bcc không được hỗ trợ bcc / date không được hỗ trợ Có Có chủ đề / cc / bcc không được hỗ trợ Không cc / bcc không được hỗ trợ
Khôi phục thư ở định dạng văn bản thuần túy, RTF và HTML Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có
Khôi phục các tệp đính kèm, bao gồm các tài liệu và hình ảnh được đính kèm trong thư và được nhúng trong các phần thân HTML Có Có Có Có Có Có Có Có Không Không
Khôi phục các đối tượng được nhúng, chẳng hạn như một thư khác, Trang tính Excel, tài liệu Word, v.v. Có Có Thư được nhúng không được hỗ trợ Thư được nhúng không được hỗ trợ Thư được nhúng không được hỗ trợ Có Có Có Không Không
Khôi phục các mục đã xóa, bao gồm thư, thư mục, posts, cuộc hẹn, yêu cầu họp, liên hệ, danh sách phân phối, nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ, tạp chí và ghi chú Có Không Không Không Có Có Có Có Không Không

Các tính năng khác

Phục hồi OST các tệp trên phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, Zip đĩa, CDROM, v.v. Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Khôi phục một loạt OST các tập tin Có Không Không Không Không Có Không Có Không Không
Hỗ trợ tìm và chọn OST tập tin được sửa chữa trên máy tính cục bộ Có Không Không Có Có Không Không Có Không Có
Hỗ trợ menu ngữ cảnh của Windows Explorer Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ thao tác kéo và thả Có Không Không Có Không Có Không Không Không Không
Hỗ trợ các tham số dòng lệnh (dấu nhắc DOS) Có Không Không Không Không Không Có Không Không Không