DataNumen Excel Repair So sánh cạnh tranh

DataNumen Excel Repair 3.6 Chức năng sửa chữa tích hợp trong Excel 2016 Phục hồi cho Excel 6.0 Phục hồi Excel 15.9.1 Stellar Phoenix Excel Repair 5.5 Hộp công cụ phục hồi cho Excel 3.0.15 SysTools Excel Recovery 2.5 Phục hồi nhanh cho Microsoft Excel 11.10.05 Recoveryfix cho Excel Recovery 11.07 ExcelFIX 5.86 Sửa chữa Excel của tôi 1.1 R-Excel 1.2

Tỷ lệ thu hồi

Tỷ lệ phục hồi trung bình * 78.73% 11.66% 60.40% 65.68% 15.00% 63.22% 5.20% 0.00% 27.80% 51.22% 10.00% 0.00%
Trường hợp 1 (10KB Excel 2003 tệp xls) 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
Trường hợp 2 (20KB Excel 2003 tệp xls) 100% 0% 100% 59.52% 100% 88% 52% 0% 60% 100% 0% 0%
Trường hợp 3 (50KB Excel 2007 xlsx tệp) 100% 0% 0% 100% 0% 67% 0% 0% 78% 0% 0% 0%
Trường hợp 4 (100 KB Excel 2007 tệp xlsx) 78.82% 66.60% 78% 66.6% 0% 56% 0% 0% 67% 0% 0% 0%
Trường hợp 5 (500 KB Excel 2010 tệp xlsx) 4.70% 0% 4.90% 0% 0% 3.2% 0% 0% 0% 4.72% 0% 0%
Trường hợp 6 (1 MB Excel 2010 tệp xlsx) 51.38% 50% 55.80% 0% 50% 41% 0% 0% 0% 51.379% 0% 0%
Trường hợp 7 (2 MB Excel 2010 tệp xlsx) 70.36% 0% 70.34% 66.67% 0% 55% 0% 0% 0% 70.365% 0% 0%
Trường hợp 8 (5 MB Excel 2010 tệp xlsx) 100% 0% 100% 100% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Trường hợp 9 (10 MB Excel 2013 tệp xlsx) 87.46% 0% 0% 91% 0% 71% 0% 0% 0% 91.17% 0% 0%
Trường hợp 10 (20 MB Excel 2013 tệp xlsx) 94.60% 0% 95% 73% 0% 73% 0% 0% 73% 94.6% 0% 0%

Hỗ trợ hệ điều hành

Tất cả các phiên bản của Windows 32bit Có Có Windows Vista không được hỗ trợ Có Có Có Có Có Có Có Windows Server 2008 không được hỗ trợ Có
Tất cả các phiên bản của Windows 64bit Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Windows Server 2008/2012/2016 không được hỗ trợ Có

Hỗ trợ Excel

Tất cả các phiên bản Excel 32bit Có Có Có Có Có Có Có Excel 2010/2013 không được hỗ trợ Excel 2013/2016 không được hỗ trợ Có Có Có
Tất cả các phiên bản Excel 64bit Có Có Có Có Có Có Có Excel 2010/2013 không được hỗ trợ Excel 2013/2016 không được hỗ trợ Có Có Không

Hỗ trợ định dạng tệp Excel

Nhập hỗ trợ định dạng tệp Excel (xls / xlw / xlsx) Có Có định dạng xlw không được hỗ trợ định dạng xlw không được hỗ trợ định dạng xlw không được hỗ trợ định dạng xlw không được hỗ trợ định dạng xlw / xlsx không được hỗ trợ định dạng xlw / xlsx không được hỗ trợ định dạng xlw không được hỗ trợ định dạng xlw không được hỗ trợ định dạng xlw / xlsx không được hỗ trợ định dạng xlw / xlsx không được hỗ trợ
Xuất định dạng tệp Excel (xls / xlsx) Có Có Có Có Có Có định dạng xlsx không được hỗ trợ định dạng xlsx không được hỗ trợ Có Có định dạng xlsx không được hỗ trợ định dạng xlsx không được hỗ trợ

Khả năng phục hồi đối tượng

Hỗ trợ khôi phục dữ liệu ô trong trang tính. Có Có Có Có Có Chuỗi tiếng Nga không được hỗ trợ Có Có Có Chuỗi tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Nga không được hỗ trợ Có Chuỗi tiếng Nhật và tiếng Nga không được hỗ trợ
Hỗ trợ khôi phục công thức, bao gồm công thức được chia sẻ và công thức được nhập vào mảng Có Có Có Có Có Có Công thức không được hỗ trợ Công thức không được hỗ trợ Có Có Có Có
Hỗ trợ khôi phục các định dạng tiêu chuẩn và định dạng tùy chỉnh cho các ô và công thức. Có Có Tiền tệ,
Định dạng ngày tháng không được hỗ trợ trong xlsx
Có Có Ngày giờ,
Phần trăm, Phân số,
Tiền tệ,
Định dạng tùy chỉnh không được hỗ trợ
Ngày giờ,
Phần trăm, Phân số,
Tiền tệ,
Định dạng tùy chỉnh không được hỗ trợ
Ngày giờ,
Phần trăm, Phân số,
Tiền tệ,
Định dạng tùy chỉnh không được hỗ trợ
Có Định dạng tiền tệ không được hỗ trợ trong xlsx Ngày giờ,
Tiền tệ, Phân số,
Định dạng tùy chỉnh không được hỗ trợ
Thời gian, Tỷ lệ phần trăm,
Phân số,
Định dạng tùy chỉnh không được hỗ trợ

Các tính năng khác

Hỗ trợ sửa chữa các tệp Excel trên phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, Zip đĩa, CDROM, v.v. Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ sửa chữa hàng loạt tệp Excel. Có Không Có Có Có Không Không Không Có Có Không Có
Hỗ trợ tìm và chọn các tệp Excel sẽ được sửa chữa trên máy tính cục bộ, theo một số tiêu chí tìm kiếm. Có Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không Có
Hỗ trợ tích hợp với Windows Explorer, vì vậy bạn có thể sửa chữa tệp Excel bằng menu ngữ cảnh của Windows Explorer một cách dễ dàng. Có Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ thao tác kéo và thả. Có Có Không Có Không Không Không Không Có Có Không Không
Hỗ trợ các tham số dòng lệnh. Có Có Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không