Triệu chứng:

Khi mở một DWG tệp với AutoDesk AutoCAD, bạn thấy thông báo lỗi sau:

Không phải Autodesk DWG

Giải thích chính xác:

Đây không phải là một lỗi hoảng sợ. AutoDesk thêm kiểm tra cho tất cả DWG các tệp được tạo bởi các sản phẩm của chính nó. Đối với những sản phẩm do bên thứ ba tạo ra, nếu nó không thể vượt qua kiểm tra, thì AutoCAD sẽ báo lỗi trên khi mở tệp.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen DWG Recovery để sửa chữa DWG nộp và tạo ra một DWG tệp sẽ vượt qua kiểm tra và không bao giờ tạo ra lỗi nữa.

Tài liệu tham khảo: