MS Office Phần mềm khôi phục tệp MS Office

DataNumen Access Repair Hình chụp

DataNumen Access Repair

Sửa chữa và khôi phục cơ sở dữ liệu Microsoft Access bị hỏng (tệp .mdb và .accdb).

Chi tiết
DataNumen Excel Repair Hình chụp

DataNumen Excel Repair

Sửa chữa và khôi phục các tệp Microsoft Excel xls, xlw và xlsx bị hỏng hoặc bị hỏng.

Chi tiết
DataNumen Word Repair Hình chụp

DataNumen Word Repair

Sửa chữa và phục hồi các tài liệu Microsoft Word bị hỏng (tệp .doc và .docx).

Chi tiết
DataNumen PowerPoint Recovery Hình chụp

DataNumen PowerPoint Recovery

Sửa chữa và khôi phục Microsoft bị hỏng PowerPoint tệp .pptx.

Chi tiết