Đối với đơn hàng mới, DataNumen sẽ cung cấp hỗ trợ và bảo trì miễn phí một tháng sau khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi. Sau đó, bạn cần đăng ký Gói hỗ trợ và bảo trì hàng năm hoặc trả tiền cho mỗi lần hỗ trợ và bảo trì.

Đối với các đơn đặt hàng nâng cấp, DataNumen sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ và bảo trì miễn phí nào, trừ khi bạn đã đăng ký Gói hỗ trợ và bảo trì hàng năm.

Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và cách hoàn thành việc thanh toán cho việc hỗ trợ và bảo trì.